تعداد مقالات: 602

1

Abstract Concepts Through the Lens of Linguistic and Extra-Linguistic Knowledge

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 280-287
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14689

2

Accuracy Assessment of Ultrasonic C-scan and X-ray Radiography Methods for Impact Damage Detection in Glass Fiber Reinforced Polyester Composites

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 258-268
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26297.1318

3

A Comparative Analysis of Institutional Identities in a Corpus of English and Persian News Interviews

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 132-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14182

4

A Comparative Analysis of TLCD-Equipped Shear Buildings under Dynamic Loads

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 40-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24779.1212

5

Aesthetic Symbolic and Communicative Functions of English Signs in Urban Spaces of Jordan: Typography, Multimodality, and Ideological Values

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 3-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14715

6

A FEM Multiscale Homogenization Procedure using Nanoindentation for High Performance Concrete

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29832.1640

7

A Hybrid Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm for truss structures with discrete variables

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28992.1531

8

A Modified Energy Balance Method to Obtain Higher-order Approximations to the Oscillators with Cubic and Harmonic Restoring Force

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29782.1634

9

Analysis of Fluid Dynamics and Heat Transfer in a Rectangular Duct with Staggered Baffles

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 231-248
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26023.1305

10

Analysis of Language Legislation of All 85 Russian Federation’s Subjects (Regions)

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 31-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14673

11

Analysis of the Coupled Nonlinear Vibration of a Two-Mass System

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 935-950
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28296.1474

12

An Analytical and Semi-analytical Study of the Oscillating Flow of Generalized Burgers’ Fluid through a Circular Porous Medium

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 827-839
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27677.1428

13

An Analytical Approach of Nonlinear Thermo-mechanical Buckling of Functionally Graded Graphene-reinforced Composite Laminated Cylindrical Shells under Compressive Axial Load Surrounded by Elastic Foundation

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29527.1609

14

An Efficient Implementation of Phase Field Method with Explicit Time Integration

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30242.1699

15

An Efficient Numerical Method to Solve the Boundary Layer Flow of an Eyring-Powell Non-Newtonian Fluid

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 454-467
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26498.1337

16

A New Quasi-3D Model for Functionally Graded Plates

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 367-380
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26739.1353

17

A New Stress Based Approach for Nonlinear Finite Element Analysis

دوره 5، Special Issue: Computational Methods for Material Failure، تابستان 2019، صفحه 563-576
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29045.1548

18

A Note on Free Vibration of a Double-beam System with Nonlinear Elastic Inner Layer

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 174-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25143.1232

19

A Novel Approach for Korteweg-de Vries Equation of Fractional Order

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 192-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25732.1292

20

A Numerical Simulation of Inspiratory Airflow in Human Airways during Exercise at Sea Level and at High Altitude

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 70-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25334.1247

21

A Paired Quasi-linearization on Magnetohydrodynamic Flow and Heat Transfer of Casson Nanofluid with Hall Effects

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 849-860
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27800.1435

22

A Parameter Uniform Numerical Scheme for Singularly Perturbed Differential-difference Equations with Mixed Shifts

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29567.1616

23

A.P. Chekhov’s Works in Interpretation by F.E. Paktovsky

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 371-376
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14698

24

A Review of Recent Studies on Simulations for Flow around High-Speed Trains

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 311-333
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25495.1272

25

A Spiritual and Moral Pursuit of Russian Literature in the 19th Century (Axiological Aspect of Literary Research)

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 333-342
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14694

26

A Structural Organization of Modern English Multiple Complex-Compound

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 306-316
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14691

27

Asymptotic Approximations of the Solution for a Traveling String under Boundary Damping

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 918-925
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28331.1477

28

Axial and Torsional Free Vibrations of Elastic Nano-Beams by Stress-Driven Two-Phase Elasticity

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 402-413
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26552.1338

29

Beam & Shell Models for Composite Straight or Curved Bridge Decks with Intermediate Diaphragms & Assessment of Design Specifications

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 998-1022
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28743.1502

30

Bending and Free Vibration Analysis of Functionally Graded Plates via Optimized Non-polynomial Higher Order Theories

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 281-298
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25177.1237

31

Buckling and Postbuckling of Concentrically Stiffened Piezo-Composite Plates on Elastic Foundations

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 128-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25539.1277

32

Characteristics of Competent Translator Trainers From the Viewpoint of Expert Iranian Translator Trainers: A Qualitative Study

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 70-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14718

33

Chemical Reaction Effects on Bio-Convection Nanofluid flow between two Parallel Plates in Rotating System with Variable Viscosity: A Numerical Study

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 791-803
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28147.1456

34

Communication and Affective Variables Influencing Omani EFL Learners’ Willingness to Communicate

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 51-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14179

35

Comprehensive Investigating on the Aerodynamic Influences of the Wheel Contact Patch

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29781.1637

36

Constitutive Features of the Russian Political Discourse in Ecolinguistic Aspect

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 116-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14679

37

Context-Based Integrative Educational Technique in Profession-Oriented Foreign Language Teaching (Academic Model United Nations)

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 50-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14675

38

Correlation between the Weld Residual Stresses and its Tensile and Impact Strength

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 727-734
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27491.1408

39

Cracking Elements Method for Simulating Complex Crack Growth

دوره 5، Special Issue: Computational Methods for Material Failure، تابستان 2019، صفحه 552-562
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.27589.1418

40

Cyclic and Monotonic Behavior of Strengthened and Unstrengthened Square Reinforced Concrete Columns

دوره 5، Special Issue: Computational Methods for Material Failure، تابستان 2019، صفحه 517-525
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23514.1159

41

Demonstration of Multi Statutory of the Adjective “Just” in Modern Adjectival English Lexicon

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 377-386
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14709

42

Designing and Creating a Mouse Using Nature-Inspired Shapes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29701.1628

43

Dictionary of Abstract and Concrete Words of the Russian Language: A Methodology for Creation and Application

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 215-227
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14684

44

Dynamic Analysis of the Biomechanical Model of Head Load Impact Using Differential Transform Method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29361.1589

45

Dynamic Response Analysis of Fractionally Damped Beams Subjected to External Loads using Homotopy Analysis Method

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 355-366
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27592.1419

46

Edward Said and Michel Foucault: Representation of the Notion of Discourse in Colonial Discourse Theory

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 182-197
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14723

47

Effect of Coating Materials on the Fatigue Behavior of Hip Implants: A Three-dimensional Finite Element Analysis

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30017.1659

48

Effect of Corrugated Baffles on the Flow and Thermal Fields in a Channel Heat Exchanger

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28936.1521

49

Effect of Exponentially Variable Viscosity and Permeability on Blasius Flow of Carreau Nano Fluid over an Electromagnetic Plate through a Porous Medium

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 390-401
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26307.1322

50

Effect of Thermal Conductivity and Emissivity of Solid Walls on Time-Dependent Turbulent Conjugate Convective-Radiative Heat Transfer

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 207-216
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26184.1310

51

Effect of Tool Shoulder and Pin Cone Angles in Friction Stir Welding using Non-circular Tool Pin

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29340.1585

52

Effects of Blog-Mediated Writing Instruction on L2 Writing Motivation, Self-Efficacy, and Self-Regulation: A Mixed Methods Study

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 159-181
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14722

53

Effects of Concurrent Group Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners’ Pragmatic Competence: A Case of Requests and Refusals

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 106-135
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14720

54

Effects of Thermal Diffusion and Radiation on Magnetohydrodynamic (MHD) Chemically Reacting Fluid Flow Past a Vertical Plate in a Slip Flow Regime

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 334-343
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26265.1315

55

Efficient Solution of Nonlinear Duffing Oscillator

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28965.1527

56

Elastic Behavior of Functionally Graded Two Tangled Circles Chamber

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 667-679
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27058.1372

57

Elastic-Plastic Analysis of Bending Moment – Axial Force Interaction in Metallic Beam of T-Section

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 162-173
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25857.1298

58

Electro-magneto-hydrodynamics Flows of Burgers' Fluids in Cylindrical Domains with Time Exponential Memory

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 577-591
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26478.1336

59

Emotional Learning Based Intelligent Controller for MIMO Peripheral Milling Process

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30188.1696

60

Estimating the Mode Shapes of a Bridge Using Short Time Transmissibility Measurement from a Passing Vehicle

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 735-748
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27225.1385

61

Evaluation of Fracture Parameters by Coupling the Edge-Based Smoothed Finite Element Method and the Scaled Boundary Finite Element Method

دوره 5، Special Issue: Computational Methods for Material Failure، تابستان 2019، صفحه 540-551
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24125.1172

62

Evaluation of Turbulence on the Dynamics of Monopile Offshore Wind Turbine under the Wave and Wind Excitations

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 704-716
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27242.1387

63

Exact Solution for Nonlinear Local Fractional Partial Differential Equations

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28835.1509

64

Experimental and numerical buckling analysis of carbon fiber composite lattice conical structure before and after lateral impact

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29929.1664

65

Experimental Investigation and Optimizing Geometrical Characteristics and Surface Quality in Drilling of AISI H13 Steel

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29070.1552

66

Experimental Investigation on the Deviated Sediment and Flow to Sediment Bypass Tunnels (SBTs) Using Submerged Plates

دوره 5، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 18-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2019.28315.1097

67

Experimental Study of the Heat Transfer Enhancement in Concentric Tubes With Spherical and Pyramidal Protrusions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30122.1686

68

Experimental Study of the Residual Stresses in Girth Weld of Natural Gas Transmission Pipeline

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 199-206
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25756.1294

69

Experimental Study on the Surface Modification by Electrical Discharge Process

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 249-257
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26314.1324

70

Exploring accuracy of statistical characterization of gravel beds using Kinect device in the laboratory scale

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 2019، صفحه 60-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2019.29546.1109

71

Extension Ability of Reduced Order Model of Unsteady Incompressible Flows Using a Combination of POD and Fourier Modes

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24099.1171

72

Failure Procedure in Adhesive Composite Joints under Different Types of Loading

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 647-651
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26794.1358

73

Fiction in the Context of Developing Students' Professional and Communicative Competencies (in the Field of Hospitality)

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 172-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14682

74

Finite Element Analysis of Low Velocity Impact on Carbon Fibers/Carbon Nanotubes Reinforced Polymer Composites

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29072.1554

75

Finite Integral Transform Based Solution of Second Grade Fluid Flow between Two Parallel Plates

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 989-997
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28640.1496

76

Forecasting of rainfall using different input selection methods on climate signals for neural network inputs

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 2019، صفحه 42-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2019.29625.1113

77

Fractional Thermoelasticity Model of a 2D Problem of Mode-I Crack in a Fibre-Reinforced Thermal Environment

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 269-280
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25933.1303

78

Free Convection Flow and Heat Transfer of Nanofluids of Different Shapes of Nano-Sized Particles over a Vertical Plate at Low and High Prandtl Numbers

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 13-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24529.1196

79

Free Vibration Analysis of Quintic Nonlinear Beams using Equivalent Linearization Method with a Weighted Averaging

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 46-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24919.1217

80

Gender Concept “Woman” in the Minds of the Russian People (Taking the Chinese as Reference) According to an Associative Experiment

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 92-115
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14678

81

Generalized 2-Unknown’s HSDT to Study Isotropic and Orthotropic Composite Plates

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 141-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24953.1222

82

Heart-Brain Coherence; Heart-Rate Variability (HRV); Reading Anxiety; TestEdge Program

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 32-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14178

83

Heat and Mass Transfer Analysis on MHD Peristaltic Prandtl Fluid Model through a Tapered Channel with Thermal Radiation

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 951-963
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27998.1450

84

Heat Transfer Analysis of Nanofluid Flow with Porous Medium through Jeffery Hamel Diverging/Converging Channel

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29467.1601

85

High Order Compact Finite Difference Schemes for Solving Bratu-Type Equations

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 91-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25696.1288

86

Hygro-Thermal Nonlinear Analysis of a Functionally Graded Beam

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 477-485
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26819.1360

87

Immanent Indeterminacy: Tracing Postmodernity in John Banville’s Neo-Realist Novel The Sea

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 155-171
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14183

88

Impact of Blood Vessel Wall Flexibility on the Temperature and Concentration Dispersion

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29023.1542

89

Impact of Magnetic Field on Convective Flow of a Micropolar Fluid with two Parallel Heat Source

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 652-666
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26787.1357

90

Implicit RBF Meshless Method for the Solution of Two-dimensional Variable Order Fractional Cable Equation

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28849.1513

91

Increasing the Effectiveness of Russian Language Teaching for Special Purposes (to the Problem of Integration of Language Training with Information Technology Courses)

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 199-214
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14683

92

Intercultural Competence Formation: Teaching Reading of Profession-Related Texts in a Foreign Language to Agricultural Bilingual Students

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 40-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14674

93

Introduction to the Slide Modeling Method for the Efficient Solution of Heat Conduction Calculations

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 680-695
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27402.1399

94

Investigating Pareto Front Extreme Policies Using Semi-distributed Simulation Model for Great Karun River Basin

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 2019، صفحه 75-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2019.14701

95

Investigating Predictors of High School Students’ Negative Attitudes Towards Learning English by Developing, Validating, and Running a Questionnaire

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 136-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14721

96

Iranian Language Teachers’ Passion for the Profession: A Qualitative Study

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 44-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14717

97

Irreversibility Analysis of MHD Buoyancy-Driven Variable Viscosity Liquid Film along an Inclined Heated Plate Convective Cooling

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 840-848
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28313.1476

98

Isogeometric Topology Optimization of Continuum Structures using an Evolutionary Algorithm

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 414-440
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26398.1330

99

Language Features of Russian Texts of Engineering Discourse

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 241-252
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14686

100

Linguistic Audit as a Professional Activity

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 420-431
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14714

101

Linguistic Characteristics of Nouns Representing the Concept of “Power” in American Political Discourse

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 405-411
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14712

102

Linguistic Construction of a Winning Apology

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 3-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14177

103

Linguistic Means of Description of Family Relations in the Novel “In Chancery” By J. Galsworthy

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 412-419
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14713

104

Love Wave Propagation in a Fiber-reinforced Layer with Corrugated Boundaries Overlying Heterogeneous Half-space

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 926-934
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27062.1413

105

Magnetohydrodynamic Free Convection Flows with Thermal Memory over a Moving Vertical Plate in Porous Medium

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 150-161
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25682.1285

106

Magnetohydrodynamics Fluid Flow and Heat Transfer over a Permeable Shrinking Sheet with Joule dissipation: Analytical Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29862.1643

107

Mechanics of 2-D Elastic Stress Waves propagation Impacted by Concentrated Point Source Disturbance in Composite Material Bars

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29666.1621

108

Melting Heat Transfer and Radiation Effects on Jeffrey Fluid Flow over a Continuously Moving Surface with a Parallel Free Stream

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 468-476
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.26479.1335

109

Mental Representations of Lyrical Prose

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 324-332
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14693

110

Mesoscopic Simulation of Forced Convective Heat Transfer of Carreau-Yasuda Fluid Flow over an Inclined Square: Temperature-dependent Viscosity

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29503.1605

111

MHD Flow and Heat Transfer of SiC-TiO2/DO Hybrid Nanofluid due to a Permeable Spinning Disk by a Novel Algorithm

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 976-988
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27997.1449

112

Micropolar Fluid Flow Induced due to a Stretching Sheet with Heat Source/Sink and Surface Heat Flux Boundary Condition Effects

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 816-826
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27965.1446

113

Modeling of Self-Healing Concrete: A Review

دوره 5، Special Issue: Computational Methods for Material Failure، تابستان 2019، صفحه 526-539
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23665.1167

114

Modelling of Crack Growth Using a New Fracture Criteria Based Peridynamics

دوره 5، Special Issue: Computational Methods for Material Failure، تابستان 2019، صفحه 498-516
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23515.1160

115

Modelling of Love Waves in Fluid Saturated Porous Viscoelastic Medium resting over an Exponentially Graded Inhomogeneous Half-space Influenced by Gravity

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29246.1575

116

Modified Multi-level Residue Harmonic Balance Method for Solving Nonlinear Vibration Problem of Beam Resting on Nonlinear Elastic Foundation

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 627-638
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26729.1352

117

Multiple Solutions for Slip Effects on Dissipative Magneto-Nanofluid Transport Phenomena in Porous Media: Stability Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30144.1689

118

Multivariate Jeffrey fluid flow past a vertical plate through porous medium

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28988.1534

119

Non-similar solutions of MHD mixed convection over an exponentially stretching surface: Influence of non-uniform heat source or sink

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27729.1432

120

Noospheric Psychological-Educational Paradigm as a Methodological Basis for Teaching Russian-Language Business Communication to Foreign Students

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 158-171
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14681

121

Numerical Analysis of the Effect of External Circumferential Elliptical Cracks in Transition Thickness Zone of Pressurized Pipes Using XFEM

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 861-874
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28043.1452

122

Numerical and Analytical Approach for Film Condensation on Different Forms of Surfaces

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 964-975
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27938.1443

123

Numerical Investigation of the Effect of Bubble-Bubble Interaction on the Power of Propagated Pressure Waves

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 181-191
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25311.1243

124

Numerical Modeling and Multi Objective Optimization of Face Milling of AISI 304 Steel

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 749-762
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27528.1414

125

Numerical Scrutinization of Three Dimensional Casson-Carreau Nano Fluid Flow

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29377.1593

126

Numerical Simulation of Non-Newtonian Inelastic Flows in Channel based on Artificial Compressibility Method

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29948.1650

127

Numerical simulation of unsteady flow toward a stretching/shrinking sheet in porous medium filled with a hybrid nanofluid

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29407.1595

128

NURBS-Based Isogeometric Analysis Method Application to Mixed-Mode Computational Fracture Mechanics

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 217-230
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25429.1265

129

On Bending Response of Doubly Curved Laminated Composite Shells Using Hybrid Refined Models

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 875-899
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27297.1397

130

On Green and Naghdi Thermoelasticity Model without Energy Dissipation with Higher Order Time Differential and Phase-Lags

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29960.1649

131

On the Buckling Response of Axially Pressurized Nanotubes Based on a Novel Nonlocal Beam Theory

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 103-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25507.1274

132

On the Influence of Riveting Process Parameters on Fatigue Life of Riveted Lap Joint

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28827.1507

133

On the Problem of Lexical Semantic Change

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 317-323
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14692

134

On the Role of Language Learners’ Psychological Reactance, Teacher Stroke, and Teacher Success in the Iranian Context

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 25-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14716

135

On the six node hexagon elements for continuum topology optimisation of plates carrying in plane loading and shell structures carrying out of plane loading

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28993.1532

136

On the Use of Acoustic Emission and Digital Image Correlation for Welded Joints Damage Characterization

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 381-389
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25941.1301

137

Optimization of the prismatic core sandwich panel under buckling load and yield stress constraints using an Improved Constrained Differential Evolution algorithm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30540.1739

138

Peeling the Onion: A Textual CDA of Research Articles in Humanities and Basic Sciences

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 108-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14181

139

Perception and Сontent Assessment of Active Users: Russian Language Social Networks

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 64-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14676

140

Perturbation-Iteration Algorithm for Solving Heat and Mass Transfer in the Unsteady Squeezing Flow between Parallel Plates

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 804-815
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28052.1453

141

Philosophical Worldview and Pedagogical Perspectives of the Poets-Zhyrau of the Aral Sea and Syr Darya Areas

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 253-271
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14687

142

Phraseological Units as a Mirror of National Mentality

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14671

143

Prediction of Entrance Length for Magnetohydrodynamics Channels Flow using Numerical simulation and Artificial Neural Network

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29201.1571

144

Preface

دوره 5، Special Issue: Computational Methods for Material Failure، تابستان 2019
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.14260

145

Pre-Noun Modifiers as a Means to Describe Product Characteristics

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 352-362
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14696

146

Presupposition Role in the Compound-Complex Sentence

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 387-395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14710

147

Religious and Educational Worldview in the Works of Poets of the Region of SYR and Their Educational Value

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 288-305
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14690

148

Residual Power Series Method for Solving Time-fractional Model of Vibration Equation of Large Membranes

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 603-615
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26668.1347

149

Rhyming Compounds as Elements of a Language Game (In Russian and English Languages)

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 272-279
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14688

150

Scale-Dependent Dynamic Behavior of Nanowire-Based Sensor in Accelerating Field

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 486-497
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.27302.1393

151

Scalings of Inverse Energy Transfer and Energy Decay in 3-D Decaying Isotropic Turbulence with Non-rotating or Rotating Frame of Reference

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 639-646
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26826.1361

152

Sealing Performance of the End Fitting of a Marine Unbonded Flexible Pipe under Pressure Penetration

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29216.1573

153

Selection of Foreign Language Teaching Content in Russian Master of Laws (LLM) Graduate Programs

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 10-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14672

154

Sidonius Apollinaris as a Flexible Thinking Person of Fifth-Century GAUL

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 363-370
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14697

155

Simple Two Variable Refined Theory for Shear Deformable Isotropic Rectangular Beams

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29555.1615

156

Situation and Text: Representation of Migrants Whilst the Escalation of Refugee Crisis in Great Britain as Compared to Russia

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 80-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14677

157

Slip Effects on Ohmic Dissipative Non-Newtonian Fluid Flow in the Presence of Aligned Magnetic Field

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29024.1543

158

Some New Existence, Uniqueness and Convergence Results for Fractional Volterra-Fredholm Integro-Differential Equations

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 58-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25397.1259

159

Stability Assessment of the Flexible System using Redundancy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30781.1781

160

Statistical Review of Major Standpoints in Hydraulic Transient-Based Leak Detection

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 2019، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2019.27926.1095

161

Study of MHD Second Grade Flow through a Porous Microchannel under the Dual-Phase-Lag Heat and Mass Transfer Model

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 763-778
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27500.1409

162

Study on Free Vibration and Wave Power Reflection in Functionally Graded Rectangular Plates using Wave Propagation Approach

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 77-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25692.1287

163

Stylistic Analysis of Characters in Henrik Ibsen’s A Doll’s House: Masculinity and Supremacy vs. Femininity and Helplessness

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 91-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14719

164

Syntactic Complexity of Russian Unified State Exam Texts in English: A Study on Reliability and Validity

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 228-240
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14685

165

Testing Problems in Russian as a Foreign Language in a Technical University

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 137-157
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14680

166

Textual Engagement of Native English Speakers in Doctoral Dissertation Discussion Sections

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 78-107
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14180

167

The Nominations with the Inherent and Adherent Approximators in the German Language

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 343-351
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14695

168

Thermal Buckling Analysis of Functionally Graded Euler-Bernoulli Beams with Temperature-dependent Properties

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30449.1734

169

Thermoelastic Vibration of Temperature-Dependent Nanobeams Due to Rectified Sine Wave Heating—A State Space Approach

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 299-310
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26311.1323

170

The Solar Air Channels: Comparative Analysis, Introduction of Arc-shaped Fins to Improve the Thermal Transfer

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 616-626
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26785.1356

171

The Title of a Literary Text as a Discursive Phenomenon

دوره 10، Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia، پاییز و زمستان 2019، صفحه 396-404
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2019.14711

172

The Urban Path Routing Adjustable Optimization by Means of Wavelet Transform and Multistage Genetic Algorithm

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 696-703
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27219.1384

173

Three dimensional non-linear radiative nanofluid flow over a Riga plate

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30095.1678

174

Topology Optimization of the Thickness Profile of Bimorph Piezoelectric Energy Harvesting Devices

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 113-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25097.1228

175

Transient Electro-osmotic Slip Flow of an Oldroyd-B Fluid with Time-fractional Caputo-Fabrizio Derivative

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 779-790
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27524.1412

176

Transient MHD Convective Flow of Fractional Nanofluid between Vertical Plates

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 592-602
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26947.1364

177

Traveling Waves of Some Symmetric Planar Flows of Non-Newtonian Fluids

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 344-354
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25142.1233

178

Traveling wave solutions of 3D fractionalized MHD Newtonian fluid in porous medium with heat transfer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30053.1673

179

Unsteady Hydromagnetic Flow of Eyring-Powell Nanofluid over an Inclined Permeable Stretching Sheet with Joule Heating and Thermal Radiation

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29520.1608

180

Urmia Lake desiccation and the signs of local climate changes

دوره 5، شماره 2، پاییز 2019، صفحه 1-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2019.30414.1116

181

Using the Finite Element Analysis Method to Study the 3-point Bending Test for the Characterization of the Adherence

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.30337.1718

182

Using the IHACRES model to investigate the impacts of changing climate on streamflow in a semi-arid basin in north-central Iran

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 2019، صفحه 27-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2019.27816.1090

183

Variable Thermal Conductivity and Thermal Radiation Effect on the Motion of a Micro Polar Fluid over an Upper Surface

دوره 5، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 441-453
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.27138.1380

184

Vibration Analysis of Different Types of Porous FG Conical Sandwich Shells in Various Thermal Surroundings

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.29442.1598

185

Vibration and Buckling Analysis of Functionally Graded Flexoelectric Smart Beam

دوره 5، شماره 5، زمستان 2019، صفحه 900-917
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27857.1439

186

Viscoelastic Micropolar Convection Flows from an Inclined Plane with Nonlinear Temperature: A Numerical Study

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.28695.1498

187

Viscous Dissipation Impact on Free Convection Flow of Cu-water Nanofluid in a Circular Enclosure with Porosity Considering Internal Heat Source

دوره 5، شماره 4، تابستان 2019، صفحه 717-726
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2019.27465.1402

188

اثر آبیاری بارانی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و راندمان مصرف آب ارقام برنج در کشت مستقیم خشکه‌کاری در خوزستان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19659.1409

189

اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش گیاهی تنداکسیر Tondexir® و حشره‌کش شیمیایی ایندوکساکارب Avaunt® روی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Meyrick Tuta absoluta

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 46-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14443

190

اثر ارتفاع و فاصله اولین زبری در استهلاک انرژی سرریزهای کلیدپیانویی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19826.1416

191

اثر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.23066.1706

192

اثربخشی آموزش کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2019.24155.2387

193

اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25336.2043

194

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.26369.2121

195

اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-168
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.24714.1987

196

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.23704.1910

197

اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 201-216
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.24944.2008

198

اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.24408.1955

199

اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.26932.2159

200

اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.26578.2137

201

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودکارآمدی مسیر شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.28411.1114

202

اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات فیزیکوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.23906.1531

203

اثر پرتودهی با نور فرابنفش C بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو رقم کاشان طی انبارمانی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 181-194
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.18805.1367

204

اثر پلیمرهای مختلف بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی فریت کبالت (CoFe2O4) تهیه شده به‌روش سل-ژل

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 11-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13961

205

اثر پوشش سطح خاک با ماده آب‌گریز زایکوسیل بر ضرایب گیاهی یک جزیی و دو جزیی فلفل قلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24667.1731

206

اثر تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب آبیاری شبدر برسیم بذری بهاره در خوزستان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.23152.1510

207

اثر تخلخل سرریز پلکانی همراه با گابیون بر افت انرژی سرریز و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.18454.1337

208

اثر تنش آبی بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های برتر زیتون (Olea europaea L.) در شرایط گلدان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.22497.1483

209

اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.24813.1817

210

اثر جذب سطحی نانو لایه h-BN روی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه WS2 با استفاده از اصول اولیه

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 47-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13959

211

اثر زغال زیستی تهیه شده از بقایای کشاورزی بر شاخص‌های رشد و کلروفیل گیاه ذرت (Zea mays) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.26014.1429

212

اثر ساختمان خاک بر خصوصیات هیدرولیکی نزدیک اشباع با استفاده از دستگاه نفوذسنج مکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24415.1724

213

اثر سامانه قطره ای سطحی و زیر سطحی بر خصوصیات کمی و کیفی خرما رقم کبکاب

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-165
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22692.1618

214

اثر سرب بر باززایی و تجمع فلزی Brassica oleracea var. acephala در شرایط کشت درون شیشه‌ای

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 265-278
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.24671.1560

215

اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای با کودهای نیتروژنه و فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی ریحان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.22330.1479

216

اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای (نواری تیپ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.21542.1548

217

اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23313.1657

218

اثر طوقه مشبک بر آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه‌های استوانه‌ای پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25526.1756

219

اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.29090.1837

220

اثر کاربرد دوده‌ی کربن و ضایعات مو بر غلظت عناصر سنگین و عملکرد گیاه کاهو و اسفناج تحت تأثیرآبیاری با آب آلوده

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.27197.1452

221

اثر کود فسفر و ترکیب‌های هیدروکسید دوگانه لایه‌ای بر پایه بیوچار و هیدروچار بر ماده خشک و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه ذرت

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.26602.1441

222

اثر محلول‌پاشی پتاسیم و نانوپتاسیم بر برخی خصوصیت‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی لیلیوم رقم Tresor

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 253-264
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.24505.1553

223

اثر محلول‌پاشی جاسمونیک‌اسید بر کارایی مصرف نور و تجمع ماده خشک چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط کم‌آبی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.22847.1499

224

ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22130.1637

225

ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 167-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.25894.1877

226

ارائه مدل تحلیلی و تجربی تعیین روابط رژیم در رودخانه‌های آبرفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23340.1658

227

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب براساس سناریوهای گزارش پنجم (مطالعه موردی: حوضه‌آبریز دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23566.1679

228

ارزیابی اثر جایگاه شیب و تخریب جنگل بر روی شاخص کیفیت خاک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-129
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.26798.1447

229

ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت رقابت علف‌های‌هرز

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 195-210
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.22805.1497

230

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و پهنه‌بندی کیفی رسوبات رودخانه قره‌سو با استفاده از شاخص‌های ارزیابی ریسک اکولوژیک و ژئوشیمیایی مولر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23072.1640

231

ارزیابی بحران آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ( مطالعه موردی: دشت جغین و توکهور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19218.1384

232

ارزیابی برخی ارقام گل داوودی باغچه‌ای (Chrysanthemum) با استفاده از صفات مورفولوژیک در شرایط بیرانشهر استان لرستان

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.22802.1496

233

ارزیابی برخی پارمترهای موثر در طراحی نقاله نئوماتیکی افقی فاز رقیق شکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.25147.1415

234

ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس متوسطه اهواز براساس الگوی ارزیابی سیپ

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.23682.1909

235

ارزیابی تأثیر نحوه ی شکل گیری الگوی جریان بر هیدروگراف خروجی حوضه ی آبریز در شبیه ساز HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.26976.1789

236

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برتر زیره سبز ایران (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 227-238
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.24247.1539

237

ارزیابی توانایی دو گونه گیاه مرتعی در جذب و اندوزش سرب در یک خاک آهکی آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.28213.1475

238

ارزیابی حساسیت برخی مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم در پاسخ به تنش خشکی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 133-148
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.19143.1379

239

ارزیابی رویکرد توسعه اراضی دیم در مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه منابع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.17207.1787

240

ارزیابی صفات فیزیولوژیک بادام‌زمینی (Arachis hypogaea L.) در واکنش به سرزنی بوته‌ها و روش‌های کاربرد نانوکلات‌های روی و کلسیم

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 97-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.23744.1524

241

ارزیابی عناصر اصلی و سنگین آب های سطحی با استفاده از تحلیل آماری و نمودارهای شاخص اشباع (مطالعه موردی رودخانه ازنا استان لرستان)

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.18887.1364

242

ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آب‌پاش متحرک (AMBOO, VYR155) در شهرستان اقلید- فارس

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 181-196
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21215.1525

243

ارزیابی قابلیت اطمینان وقوع کاویتاسیون در سرریز تنداب با روش‌های FORM و شبیه‌سازی مونت‌کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23939.1701

244

ارزیابی کارایی مدل Aquacrop در شبیه سازی عملکرد گیاه سویا رقم ویلیامز در استان گلستان تحت تنش شوری ناشی از آب دریای خزر و سطوح مختلف آبیاری

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.18343.1332

245

ارزیابی کارآئی شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19100.1433

246

ارزیابی گلخانه‌ای مقاومت به بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی (Cercospora beticola) در برخی ارقام‌ چغندرقند

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14749

247

ارزیابی مدل توسعه داده شده میشرا- سینگ تک پارامتری در برآورد هیدروگراف سیلاب

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 201-213
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25420.1749

248

ارزیابی مدل شبکه بیزین در برآورد تبخیر از تشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22434.1608

249

ارزیابی هم خوانی روش های مختلف تعیین پایداری ساختمان خاک برای برآورد فرسایش پاشمانی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.23599.1383

250

ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14458

251

ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه باران‌سنجی بر مبنای روش‌های زمین آماری و الگوریتم کرم شب‌تاب مطالعه موردی: حوضه شرق دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.20549.1477

252

ارزیابی وضعیت تخصیص منابع آب تحت اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز اهرچای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23237.1648

253

ارزیابی و مقایسه شاخص های خشکسالی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI,CZI,PNI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-188
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20678.1496

254

آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.24634.1541

255

آزمون نتاج حاصل از تلاقی بین ارقام مختلف گلایول

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.21501.1460

256

استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم- اندرسون

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-174
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.26945.2615

257

استخراج روابط هیدرولیکی سطح مقطع رودخانه با استفاده از مدل‌سازی معکوس

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20269.1471

258

استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.25839.1873

259

استفاده از رویکرد چند متغیره در تحلیل پدیده‌های هیدرولوژیک (مطالعه موردی: پدیده سیلاب در حوزه آبخیز سد بوستان، استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23804.1698

260

استفاده‌ی تلفیقی از مدل‌های ریاضی و استوکستیک در راستای بهبود نتایج مدل‌های آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22820.1629

261

استنتاج اثرات تخریبی بالاآمدگی موضعی آب‌ زیرسطحی بر سامانه‌های آبفای شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی شهر کرمان)

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.18395.1333

262

الگوسازی رژیم های چندگانه در چرخه های تجاری ایران:یک رهیافت پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.25272.1844

263

آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.25363.2493

264

اندازه گیری جابجایی فاز به روش تداخل سنج قطبشی هتروداین در حسگر تشدید پلاسمون سطحی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 118-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13964

265

اندازه گیری جریان روی شیب تند با استفاده از سرعت سنجی بزرگ مقیاس تصویری ذرات LSPIV

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25703.1763

266

اندازه‌گیری و مقایسه درجه رشد حامی فقرا در کشورهای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.28419.2028

267

انرژی تقارنی و انرژی آزاد تقارنی ماده هسته ای نامتقارن در تقریب توماس-فرمی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 124-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14599

268

بازبهنجارش کوانتومی سنجه همدوسی در مدل آیزینگ عرضی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 192-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14601

269

بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.28267.1560

270

بازدارندگی تخم‌ریزی، کاهش نتاج و وزن توسط Callosobruchus maculatus (F.) در حبوبات‌ تیمار شده با دو فرمولاسیون نانوسیلیکا

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14149

271

بازده ایزوتوپی و نیمه عمر شکافت خودبخودی هسته ی فوق سنگین 284Fl

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 40-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14586

272

بیان پروتئین پوششی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در باکتری Escherichia coli

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14753

273

برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با‌استفاده‌از متغیرهای انضباط مالی دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.26886.1926

274

برآورد تجارت بین منطقه ای تهران و اصفهان به روش Charm

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.23614.1733

275

برآورد ترکیب‌پذیری و هتروزیس برای صفات آگرومورفولوژیک سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با استفاده از تجزیه لاین × تستر

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.23241.1512

276

برآورد شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.29152.2064

277

برآورد ضریب انتشار شعاعی جریان جت سطحی همگرا و شیب دار روی بستر افقی محیط پذیرنده ساکن

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20147.1443

278

برآورد ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B در انحنای 120 با استفاده ازمدل‌های RBFو ANFIS و مقایسه با شبکه عصبی ANN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24375.1723

279

برآورد مقادیر نشت از سدهای خاکی با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21384.1537

280

بررسی اثرات غیرخطی تعیین‌کننده‌های صادرات غیرنفتی در ایران با استفاده از مدل با پارمترهای متغیر در طول زمان TVP-VAR

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.23814.1752

281

بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم روی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی MAFAPb(IBr)3

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 125-138
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13963

282

بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه اجتماعی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 195-218
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14194

283

بررسی اثربخشی برنامه آگاهی و انتخاب‌های بین فردی (PICK) بر تصمیم‌گیری در انتخاب همسر دانشجویان مجرد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.29734.1680

284

بررسی اثر پتانسیل کل بر روند تغییرات سرعت موج در طول قوس 90 درجه ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22562.1612

285

بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب تحت سطوح احتمالاتی مختلف با رویکرد عدم قطعیت (مطالعه موردی: حوضه رود زرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.17237.1250

286

بررسی اثر زمان لایه نشانی بر خواص فیزیکی لایه های نازک N:ZnO

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14585

287

بررسی اثر سرمایه فکری بر بیشینه سازی عملکرد مالی بنگاه‌های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.24949.1823

288

بررسی اثر عدم قطعیت خروجی مدل های گردش عمومی در پیش بینی متغیرهای هواشناسی استان گلستان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-213
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21227.1527

289

بررسی اثر غلظت و شعاع انحنا بر روی ضخامت بدنه جریان گل‌آلود در خم 90 درجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.19003.1374

290

بررسی اثر کم آبیاری با زهکش کنترل شده بر خصوصیات رویشی نهال‌ خرما رقم برحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.27739.1809

291

بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22168.1589

292

بررسی اثر متغیرهای آب و هوایی بر کشاورزی (مطالعه موردی: عملکرد گندم دیم)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-151
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22306.1598

293

بررسی اثر متقابل قارچ میکوریزا و فیلترکیک بر عملکرد گیاه گشنیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.28369.1479

294

بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه گروه پایه‌های استوانه‌ای پل نسبت به جهت جریان بر روی حداکثر عمق آبشستگی گروه پایه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19147.1379

295

بررسی آزمایشگاهی پروفیل سرعت در جریان چگال میان‌گذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24246.1715

296

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25421.1753

297

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل هندسی صفحات مستغرق بر جریان حاوی رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس رودخانه

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22614.1614

298

بررسی آزمایشگاهی خصوصیات امواج عرضی دراثر برخورد جریان با موانع استوانه‌ای مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.14470

299

بررسی آزمایشگاهی فرسایش آبکندی خاک چسبنده در شرایط تحکیم و لایه ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20044.1430

300

بررسی آزمایشگاهی مشخصات چاله ی آبشستگی زیر خطوط لوله عبوری از عرض آبراهه تحت جریان ماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25964.1768

301

بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان مستغرق سرریز گابیونی لبه پهن با شیب بالادست و پایین‌دست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.20052.1432

302

بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.22943.2287

303

بررسی استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.14393

304

بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.21857.1337

305

بررسی الگوی جریان در راه ماهی با دیواره‌ی آرام‌کننده از نوع دنیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.23693.1689

306

بررسی امکان پوشش تورم با سکه طلا در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-143
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.26749.1920

307

بررسی بیان ژن 3- هیدروکسی 3- متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز (HMGR)و گاماترپینن سینتاز (TPS2) تحت تنش کم‌آبی در آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 165-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.20928.1436

308

بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-190
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.17795.1527

309

بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.21535.1325

310

بررسی پایداری ساختمان، کیفیت فیزیکی (شاخص S) و کربن آلی خاک در اثر چرخه‌های تر و خشک شدن در حضور بقایای گلرنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.28289.1477

311

بررسی پایداری منابع آب در حوضه زاینده‌رود با استفاده از شاخص‌های پایداری و مدل GMS (مطالعه موردی: آبخوان نجف‌آباد در حوضه زاینده‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.28652.1833

312

بررسی تأثیر آبیاری با زه آب بر عملکرد کینوا در شرایط آب و هوایی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25067.1745

313

بررسی تأثیرات سوء ریزگردها بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گندم در غرب ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 149-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.21856.1470

314

بررسی تأثیر ارتفاع و فاصله موانع متوالی در کنترل جریان غلیظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.26213.1782

315

بررسی تأثیر اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بر مصرف آن و اعمال سناریوهای مختلف قیمتی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.25536.1851

316

بررسی تأثیر اندازه سوسوزن بر شکل تابع پاسخ آشکارسازهای NE102 و NE213 برای پرتوهای گاما

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 39-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13973

317

بررسی تأثیرپذیری سطح آب زیرزمینی از نشت و نفوذ در کانال های انتقال آب (مطالعه موردی: بلداجی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21103.1519

318

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش بر اساس گزارش های چهارم و پنجم هیأت بین المللی تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان اصفهان)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19075.1373

319

بررسی تأثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22395.1604

320

بررسی تاثیر دو باکتری Pseudomonas sp و Enterobacter cloacae بر اشکال کربن خاک در کشت دو گیاه ذرت و گندم در ریشه‌دان (ریزوباکس)

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.24960.1411

321

بررسی تأثیر رهبری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان خوزستان)

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 219-238
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14195

322

بررسی تاثیر سطوح مختلف نهادی بر رشد اقتصادی و تحلیل روابط علی بین آنها درکشورهای منطقه جنوب غرب آسیا وOECD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.25189.1835

323

بررسی تأثیر عصاره‌های سیر و آویشن شیرازی بر روی بیماری کپک سبز (Penicillium digitatum) و بعضی از مکانیسم‌های دفاعی در پرتقال

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14495

324

بررسی ‌‌‌تأثیر ‌‌‌عوامل ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ـ ‌‌‌فرهنگی ‌‌‌مؤثر ‌‌‌بر ‌‌‌جهت‌گیری ‌‌‌سیاسی ‌‌‌در ‌‌‌اهواز ‌‌‌و ‌‌‌یاسوج

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 59-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14189

325

بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.20063.1295

326

بررسی تأثیر کاربرد درصدهای مختلف نانورس بر هدایت هیدرولیکی خاک‌های رسی و ماسه‌ای تحت سه تراکم مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24885.1738

327

بررسی تأثیر نگرش زیست‌محیطی ریزگردمحور بر برخی از متغیرهای جامعه‌شناختی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 35-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14188

328

بررسی تاثیر همزمان کاربرد عناصر کم مصرف و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌ها کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) رقم یونیورس

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.26649.1444

329

بررسی تحولات اجتماعی در رشد منظره نگاری هلند در قرن هفدهم

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 15-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2019.14538

330

بررسی ترجیحات شخصیتی و انتظارات شغلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.29034.1122

331

بررسی تغییرات سدسازی و تغییر رژیم هیدرولوژی رودخانه کارون بر شوری اراضی و رخداد پدیده گرد و غبار در دشت خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.20709.1490

332

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به قومیت‌گرایی در آذربایجان از منظر پان‌ترکیست‌ها

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 29-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14561

333

بررسی خسارت‌زایی سوسک برگ‌خوار غلات Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) در مزارع گندم

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14152

334

بررسی خطر گرفتگی شیمیایی فیلترهای مصنوعی حاصل از رسوب‌گذاری کربنات‌کلسیم در زهکش‌های کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه رامهرمز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19525.1397

335

بررسی خواص الکترونی نانوساختارهای n=1-5) C20-nGen , C20-nSin) به روش نظریۀ تابعی چگالی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 206-217
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13969

336

بررسی خواص تصادفی مؤلفه‌های سالم بعد از خرابی شبکه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2019.24420.1526

337

بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 117-144
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14564

338

بررسی رابطه علّی بین سلامت زنان و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8: رهیافت علیت پانلی کونیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.27386.1955

339

بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25252.2033

340

بررسی رابطه نشاط اجتماعی با بهره‌وری علمی ‌اعضای ‌هیأت علمی ‌(مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 57-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14562

341

بررسی رفتار نیمه‌فلزی و هم ترازی نوارهای مرزمشترک‎ ‎Mn2FeAl/GaAs(001) ‎‏ بر پایه نظریه تابعی چگالی ‏

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 20-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14583

342

بررسی روش‌های انتگرال‌گیری زمانی در حل عددی معادله‌های دوبعدی آب‌های کم‌عمق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.25785.1765

343

بررسی روند تغییرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.17897.1299

344

بررسی زیبایی شناختی " قندیل های طلا" در موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2019.29185.1023

345

بررسی ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.25760.1868

346

بررسی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های دوگانه اهر- ورزقان در مردادماه 1391 و روند حاکم بر پس لرزه های ناشی از آنها

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 83-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.22660.1790

347

بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.25580.1477

348

بررسی سه بعدی گسترش آشفتگی جریان عبوری از آب شکن های مستقیم، T و L شکل در مجاری روباز با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21432.1540

349

بررسی شاخص های جذب و پالایش ترابری باکتری ای کولای در سیستم جریان ترجیحی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.24412.1402

350

بررسی علل بروز آبشستگی در پایین دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا و ارائه راهکار مناسب جهت کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22138.1587

351

بررسی عملکرد روش های داده مبناء در تخمین نقاط مهم رطوبتی در منطقه شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22685.1617

352

بررسی عملکرد مدل های داده مبنا در شبیه سازی گام‌های مختلف زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش تلفیقی آزمون گاما و الگوریتم ژنتیک

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 62-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.25611.1843

353

بررسی عملکرد هیدرولیکی کالورت راه‌ماهی مسلح شده با سرریزهای w شکل نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.24181.1711

354

بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر بر مبنای رویکرد کج‌رفتاری (مورد مطالعه: جوانان شهر اهواز)

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 197-228
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14568

355

بررسی کارآیی چهار روش استخراج DNA از زنبورعسل کوچک Apis florea (Hymenoptera: Apidae) جهت انجام آزمایشات ژنتیکی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14154

356

بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22111.1586

357

بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.28850.1575

358

بررسی کشش‌آب در ناحیه‌غوطه‌وری جریان‌های‌غلیظ در محل قوس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21656.1581

359

بررسی کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با انطباق پذیری مسیر شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهر قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.27904.1104

360

بررسی کیفی عملکرد آشکارساز ردیاب GEM مربوط به آزمایش P ̅ANDA در شبیه‏ سازی‏ های فیزیکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14588

361

بررسی کیفی و شبیه سازی با مدلQual2k در رودخانه دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25434.1752

362

بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.28682.1569

363

بررسی گسیل میدانی نانو لوله های طبقه ای CNT-TiO2 تحت تابش نور

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 88-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14590

364

بررسی محبوس‌شدگی کوارک‌ها به روش ایوالد روی شبکه مش‌بندی‌شده

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 94-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13971

365

بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.26902.1520

366

بررسی میزان نشاط اجتماعی نوجوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر پلدختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 141-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14192

367

بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 121-138
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24928.1448

368

بررسی موانع اجتماعی توسعه‌یافتگی در استان ایلام با روش نظریه زمینه‌ای

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 163-196
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14566

369

بررسی مؤلفه‌های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.27351.1629

370

بررسی نظری ناخالصی‌های نیکل و طلا بر خواص الکترونیکی گرافین با استفاده از نظریه تابعی چگالی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14584

371

بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.27017.1527

372

بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.22443.1349

373

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-210
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.28432.2271

374

بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.28031.1554

375

بررسی هیدروشیمی و کیفیت آب‌های زیرزمینی در آبخوان دشت بوکان، استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 13-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.20782.1651

376

بررسی همزمان سازی سیستم های یکسان و غیر یکسان

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 71-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13951

377

بررسی و ارزیابی سه نوع سیستم بوجاری گندم در شهرستان همدان

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.26021.1431

378

بررسی و پایش شدت و تداوم خشکسالی کشاورزی دشت شهرکرد در نیم قرن اخیر ومقایسه آن با خشکسالیهای هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.14072.1102

379

بررسی و تحلیل حساسیت روش‌های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب سد چغاخور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24278.1720

380

بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 181-200
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.17488.1206

381

برنامه‌ریزی آبیاری به منظور ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم با استفاده از مدل AquaCrop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23252.1650

382

برنامه ریزی آبیاری ذرت علوفه‌ای (SC-701) با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه در شمال اصفهان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22038.1579

383

بزرگان کوچک و اطلاعات

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.15925.1157

384

بهبود عملکرد ابزارهای الکترونیکی بر پایه پلی تیوفین به روش مهندسی گاف انرژی در حضور گرافین.

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 182-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13968

385

بهبود ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی گوشت و پوست میوه مرکبات در مدت انبارداری با محلول‌پاشی قبل از برداشت میوه‌ها با کلراید کلسیم

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.22511.1484

386

بهره برداری بهینه منابع آب در زمان واقعی بر اساس الگوریتم NSGA-II و ماشین های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: سد گاوشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23042.1639

387

به‌کارگیری مدل ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل سوات در تعیین اولویت‌های استراتژیک آموزش عالی (مطالعه موردی: زیر نظام آموزش عالی دولتی استان اصفهان)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-240
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.27567.2705

388

به‌گزینی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی برای برخی از صفات کمّی و کیفی و بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های امیدبخش بر اساس نشانگر ISSR

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 279-294
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.24861.1569

389

بیواکولوژی سوسک‌های قهوه‌ای گندم Miltotrogus caucasicus و Tanyproctus ganglbaueri در غرب ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14287

390

پایداری ناارشمیدسی هایرز-اولام معادلات دیفرانسیل خطی ناهمگن مرتبه‌ دوم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 181-191
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2019.22960.1472

391

پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14153

392

پاسخ پلاسمونیکی تنظیم پذیر دیسک های دوتایی متصل به هم بر پایه ی ایندیوم آنتی موناید در بازه ی تراهرتز

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 199-205
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13941

393

پاسخ ژنوتیپ‌های جدید کلزا (Brassica napus) به قطع آبیاری انتهای فصل درآب و هوای نیمه‌خشک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.22672.1491

394

پتانسیل‎یابی اراضی مستعد برای اجرای سامانه‎های آبیاری تحت فشار در دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22643.1615

395

پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی دشت سرو: کاربرد مدلهای آنتروپی شانون و نسبت فراوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.26117.1769

396

پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.23554.1394

397

پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.28077.2707

398

پیش‌بینی رشد اقتصادی بدون نفت در اقتصاد ایران به تفکیک بخش های اقتصادی با استفاده از مدل فازی- عصبی تطبیقی(ANFIS)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.22217.1644

399

پیش‌بینی رفتار آبخوان دشت مهران) استان ایلام) با استفاده ازمدل GMS

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-8
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.24171.1799

400

پیش بینی سیل وکنترل هوشمند آن از راه دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.23136.1643

401

پیش‌بینی و تعیین پارامترهای موثر بر پراکنش حلزون‌های خاکزی با استفاده از مدل-های خطی و غیر خطی در اکوسیستم جنگلی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.23861.1391

402

پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.28728.1573

403

پهنه‌بندی خصوصیات خشکسالی تحت اثر تغییر اقلیم با استفاده از روش توابع مفصل در حوضه زاینده‌رود

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 145-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20611.1485

404

پهنه‌بندی ساختاری رشته کوه‌های ارسباران در شمال فلات آذربایجان

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 69-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.23794.1784

405

پهنه‌بندی منطقه شرق دریاچه ارومیه براساس عملکرد دیم و بارش با روش‌های Ward،Means K- و PCA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19506.1396

406

تأثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ های انجیر دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23455.1672

407

تأثیر آب مغناطیسی بر عملکرد و جذب برخی از عناصر در ذرت در شرایط مزرعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.27239.1454

408

تأثیر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و ‏درحال توسعه: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ‏‏(‏PSTR‏)‏

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.23065.1732

409

تأثیر اسید‌سالیسیلیک بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی زیتون رقم "کنسروالیا" (Olea europaea cv. ‘Konservalia’) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.22031.1477

410

تاثیر اقلیم و فعالیت‌های کشاورزی اکوسیستم روی تنوع زیستی سن‌های خانواده Anthocoridae (Hemiptera) در استان هرمزگان (ایران)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14745

411

تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-200
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.18754.1612

412

تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25669.2063

413

تاثیر بار آبی و دور آبیاری بر نفوذ تجمعی و نفوذ جانبی در آبیاری جویچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20123.1440

414

تأثیر باکتری‏های محرک رشد و روش کشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کنجد (Sesamum indicum L) در منطقه اهواز

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-252
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.24474.1551

415

تأثیر بی‌تمدنی سازمانی بر نیت تسهیم دانش با نقش میانجی‌گری انحرافات بین‌فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.27710.1098

416

تاثیر برخی مواد اصلاحی آلی و معدنی برکاهش زیست فراهمی و توزیع شکل های شیمیایی سرب و کادمیوم در یک خاک آهکی آلوده به عناصر سنگین

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.25395.1419

417

تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.26205.1501

418

تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.29594.2085

419

تاثیر تعداد دفعات تغذیه از ماده‏ی قندی و وضعیت جفتگیری بر کارایی ذخیره‏سازی حشرات کامل زنبور پارازیتوییدBracon hebetor Say در سرما

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14744

420

تأثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بانکی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.27761.1982

421

تاثیر دفلکتور بر تلفات انرژی جریان در سرریز جامی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.14366

422

تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری و نوری فریت بیسموتBiFeO3

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 179-191
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14600

423

تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و فاصله جویچه‌ها بر ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در آبیاری جویچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24226.1712

424

تاثیر زمان کلسینه شدن در مورفولوژی و بازده لایه های BiVO4 برای استفاده در تجزیه ی آب توسط نور خورشید

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14595

425

تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.25179.1458

426

تأثیر سه گونه از قارچ‌های ریشه‌ای آربسکولار بر رشد و جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه آهار در شرایط تنش خشکی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.23285.1513

427

تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.29629.1677

428

تاثیر صابون روغن نارگیل و عصاره فرآوری‌شده فلفل قرمز در مقایسه با کنه‌کش پروپارژیت روی کنه انجیر،Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard، در شرایط صحرایی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14419

429

تأثیر عوامل مختلف بر القای ریشه‌های مویین در سیر ایرانی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.22526.1487

430

تاثیر فاصله بر توان مهار شده حاصل از نوسانات دو سیلندر با آرایش پشت سرهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20430.1476

431

تاثیر فاصله نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پل

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 215-230
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25265.1748

432

تاثیر کاربرد آبیاری تلفیقی با آب شور بر شوری عصاره اشباع خاک و عناصر گیاهی گیاه سورگوم و شبیه‌سازی نمک خروجی توسط مدل SWAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.21374.1545

433

تأثیر کاربرد جداگانه و توأم زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum و کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata، در کنترل شته جالیز Aphis gossypii روی خیار

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14238

434

تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف و مواد هیومیکی بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی و معطر مرزنجوش استانبولی (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.27096.1450

435

تأثیر کمبود روی بر ترشح اسیدهای آلی ریشه دو ژنوتیپ ذرت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.26404.1438

436

تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP69-1062

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25258.1747

437

تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.24537.1439

438

تاثیر مواد بهساز آلی و شیمیایی بر غلظت برخی از عناصر غذایی موجود در خاک و برگ پسته در مزرعه

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.25720.1425

439

تأثیر نانو ذرات اکسید آهن عامل‌دار بر میزان جذب روی و برخی شاخص های رشدی گندم در شرایط گلخانه ای

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.25035.1413

440

تاثیر ورتکس ناشی از موانع بر ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در ابتدای آبگیر جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22184.1592

441

تأملی بر شکل گیری نظام آموزش مدرن در ایران مبتنی بر مناسبات قدرت – دانش در اندیشه میشل فوکو

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.21527.2150

442

تبیین الگوی ابعاد و مولفه‌های موثر بر رضایت شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.28747.1118

443

تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.27678.1544

444

تبیین جامعه‌شناختی پدیده قتل‌های ناموسی (به خاطر شرف) در استان خوزستان در طی سال‌های 1390 الی 1394

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 81-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14563

445

تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی‌های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.15317.1244

446

تحلیل QCD تابع ساختار غیریکتای xF3 در پراکندگی ناکشسان ژرف نوترینو-نوکلئون

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 139-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13976

447

تحلیل آلودگی ناشی از نیکل و روی موجود در رواناب شهری با استفاده از توابع توزیع‌ احتمال (مطالعه موردی: شهر همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22563.1613

448

تحلیلی بر حراجی تهران و تأثیر آن بر روند نقاشی معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2019.29895.1027

449

تحلیل بیزی نرخ سرطان معده در استان گیلان با مدل اتوبتا-دوجمله‌ای فضایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.25994.1586

450

تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رشد درون‌زا

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 135-165
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.24258.1787

451

تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21607.1555

452

تحلیل جامعه‌شناختی اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی دوره سامانیان

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 163-194
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14193

453

تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-212
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2019.21467.2147

454

تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 95-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.24070.1791

455

تحلیل عددی ایجاد میدان دنباله‌ی پالس میکروموج با پروفایل گاوسی در یک موجبر پلاسمایی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 153-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13956

456

تحلیل کیفیِ شرایط، وضعیت و پیامدهای عادت‌واره نهادی عاملان اجتماعی میدان تولید آموزش (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.26233.2550

457

تحلیل محتوای برنامه‌های عقیدتی شبکه ماهواره‌ای وصال حق

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 229-248
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14569

458

تخصیص بهینه آب و اراضی تحت شرایط عدم حتمیت با استفاده از مدل WFGP (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20403.1467

459

تخمین آبشستگی پایین دست سازه سیفون معکوس بالارود با استفاده از روش های فرا ابتکاری

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 129-143
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22069.1584

460

تخمین میزان حداکثربارشهای محتمل تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه پارسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.29703.1848

461

تدوین بسته‌ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثر‌بخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه تهران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.26944.2614

462

ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.29218.1588

463

تشخیص نشت در خطوط انتقال پلیمری با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان‌گذرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23131.1642

464

تطور هنر اسلامی در دوران معاصر تحلیل اجمالی چهار نمایشگاه هنرهای اسلامی معاصر

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 53-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2019.14540

465

تعمیمی از مدل دلتا شوک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 58-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2019.26715.1618

466

تعیین جهت تنش های برجا در سازند آسماری تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 29-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.24971.1831

467

تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ‌کش‌ها برای کنترل بیماری لکه قهوه‌ای جو

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14150

468

تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با الگوهای انتخاب همسر (مطالعه موردی: زنان متأهل 15تا 35 سال شهرستان لامرد استان فارس)

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 117-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14191

469

تعیین میزان بازشدگی، ابعاد دریچه سرریز و کنترل آن با استفاده از روش خطی سازی معادلات دبی خروجی و ارتفاع آب درون مخزن سد

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 189-200
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22234.1596

470

تعیین میزان بهره‌وری آب ذرت در دو شیوۀ مدیریت آبیاری جویچه‌ای با دبی پیوسته و کاهش دبی تحت سطوح مختلف نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19988.1427

471

تعیین مقدار نیتروژن و کلروفیل گیاه نیشکر از روی شاخص‌های رنگی تصاویر دیجیتال هوایی با مدلسازی رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.26733.1446

472

تنوع گونه‎ای سوسک‌های خانواده Carabidae درچند بوم‌سامانه‌ مختلف در پاکدشت، جنوب شرق تهران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14750

473

تهیه نانو ساختار فریت منیزیم تحت امواج فراصوت و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن برای حذف متیلن بلو از آب

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 96-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14591

474

تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت اکسیدروی آلائیده به عنصر گالیم جهت استفاده در آشکارسازهای نوری و مواد سوسوزن

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 106-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14592

475

توسعه مدل داده-ستانده برای بررسی جریان‌های بین‌بخشی آب در اقتصاد استان یزد

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.23261.1716

476

تولید گیاهان هاپلوئید مضاعف‌شده خیار از طریق کشت تخمک

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.23322.1514

477

جدیدترین نانوساختارهای پنج ضلعی تک لایه: اصول اولیه محاسباتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 169-178
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14598

478

حالت های لبه ای توپولوژیک القاشده بوسیله ی لیزر در یک زنجیره با طیف انرژی چهار نواری

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 83-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13950

479

حذف فسفر از محلول آبی توسط هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.27635.1462

480

حفاظت از منابع روباز آبی و پساب ها با استفاده از ترکیب رزین پلی ونیل بوتیرال و الکل های چرب

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20887.1498

481

خاموشی ژن سم زدای CYP6CM1 در سفیدبالک پنبه (.Gennadius) Bemisia tabaci با استفاده از تکنیک RNAi

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14471

482

خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.28700.1660

483

درآمدی بر تحلیل ساختاری روابط بینامتنی در نقاشی کلاسیک (با تاکید بر تقسیم بندی بینامتنیت در نظریه ی ژرار ژنت) ‌‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2019.29963.1028

484

درباره‌ی مدول‌های آلفا-شبه کرول

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2019.26269.1602

485

درهم‌تنیدگی دوبخشی و چندبخشی در گراف‌های درهم‌تنیده

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13972

486

رابطه سرمایه‏‏ های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای امید

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25139.2024

487

رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و تفکر سیستمی با گرایش به یادگیری مادام‌العمر از طریق میانجی‌گری انگیزش درونی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2019.23512.2328

488

رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25281.2038

489

رابطه علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با میانجی گری دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.28953.2305

490

رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس در کشورهای در حال توسعه منتخب: رهیافت معادلات همزمان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.26577.1912

491

رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود و پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی در دانشجویان متأهل

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 211-232
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25013.2013

492

رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.27555.1539

493

رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.26600.1507

494

رشد نانوساختارهای اکسیدتیتانیوم با روش‌های آندایز و تبخیر شیمیایی و بررسی خواص فیزیکی آنها

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 163-170
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13965

495

روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.15971.1159

496

روش‌های آماری چندمتغیره جهت مطالعه روابط بین صفات گلرنگ در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 211-226
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.23810.1527

497

زیبایی شناسی، تزئینات " قندیل‌های طلا" در موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) با تکیه بر ساختار

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2019.14537

498

زمین شناسی و زایش رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه کانه دار تکاب- تخت سلیمان- انگوران

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 44-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.22926.1747

499

ساختار جریان و آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل تکی و دوتایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22861.1631

500

ساخت نانومیله‌های هسته/پوسته ZnO/ZnS به روش آبی- حرارتی و بررسی خواص ساختاری و نوری آنها

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 171-181
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13958

501

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش تفکر مراقبتی بر مبنای رویکرد تربیتی فلسفه برای کودکان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2019.24217.2397

502

سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.28034.2003

503

سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2019.14695.1497

504

سینتیک و همدماهای جذب رقابتی سرب و مس از محلوهای آبی با استفاده از نانو و میکرو ذرات کانی پالیگورسکیت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.25101.1414

505

سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.28003.1555

506

سن نگاری گرانیت‌گنایس های شمال استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش LA-ICP-MS

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 40-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.25376.1839

507

شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.28247.2020

508

شبیه‌سازی آلودگی در رودخانه‌های پر شیب کوهستانی با استفاده از مدلQUAL2KW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21674.1557

509

شبیه سازی پارامترهای هیدرودینامیکی هدف همجوشی یون سنگین

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 152-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14596

510

شبیه‌سازی تراوش در محیط متخلخل با استفاده از روش احجام محدود با شبکه‌بندی نامنظم مثلثی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20416.1468

511

شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد بر مبنای حل عددی معادلات آب‌های کم عمق در مختصات منحنی‌الخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23929.1700

512

شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با تلفیق قابلیت های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در سواحل جنوبی خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.18828.1359

513

شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی عادی استان مازندران به منظور ارائه یک مدل مفهومی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2019.22783.2273

514

شناسایی آسیب‌های مؤسسه‌های مشاوره شغلی و کاریابی: یک پژوهش کیفی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.27520.1633

515

شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.30156.1626

516

شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری کارکنان دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.27759.1099

517

شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.29473.1597

518

شناسایی عوامل موثر بر رفتارخرید دانش آموزان مصرف‌کننده بازی-های رایانه‌ای (مورد مطالعه: دانش‌آموزان ابتدایی مدارس شهر اهواز)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.21076.2409

519

شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.27633.2677

520

شناسایی موانع تعاملات بین المللی اعضای هیأت علمی: رویکردی کیفی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-196
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2019.20577.2071

521

شناسایی موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.25849.1875

522

شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.25273.1463

523

شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.23767.2349

524

شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.22896.1367

525

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.29524.1603

526

طراحی راکتور آزمایشگاهی بستر گرانولی ثابت (SGBR) جهت تولید بیوگاز

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 95-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.26625.1442

527

طراحی و تبیین یک مدل دوسطحی از تاثیر هوش هیجانی بر اعتماد و اثر آن بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی (مورد مطالعه: مربیان و کارآموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.26931.2613

528

طراحی و ساخت حسگر میدان مغناطیسی بر پایه فیبرنوری نازک شده با استفاده از نانو فروسیال

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 218-222
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13952

529

عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی: رویکرد میانگین گیری بیزی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.28208.2017

530

فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین (ایران: 17-2010)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.24943.2007

531

فراتحلیل تأثیر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.28963.1121

532

فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.29497.1601

533

کارایی باگاس نیشکر در کنترل گرفتگی پوشش‌های مصنوعی زهکشی در خاک‌های آهکی منطقه رامهرمز در مدل فیزیکی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-174
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19508.1403

534

کاربرد الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای پول در ایران تا افق 1404

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.23413.1725

535

کاربرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره در مطالعه های ارزیابی ریسک محیط زیستی سد تنگ سرخ یاسوج در مرحله ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24338.1722

536

کاربرد مدل تحلیلی آبخوان آزاد-درزه و شکاف دار و روش دیکانولوشن در تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 21-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.24778.1827

537

کاربرد همزمان سنگچین و المان های شش پایه در کنترل عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مستطیل شکل

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 99-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21193.1524

538

کاربست تِئوری انتخاب بر افکار خودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25734.2069

539

یک الگوریتم بهینه‌سازی ماتریسی عملگری جدید برای حل معادله‌ی انتشار و انتقال غیرخطی کسری مرتبه‌ی متغیر زمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 98-119
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.24417.1525

540

کانی‌شناسی، ساخت و بافت، و مراحل تشکیل کانسار اپی‌ترمال سولفیداسیون حدواسط گلیجه در زیرپهنه طارم از پهنه البرز غربی- آذربایجان

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 9-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.24286.1802

541

یک تحلیل تعادل عمومی از اثرات تورمی، تولیدی و مصرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.26229.1894

542

یک مسئله بهینه سازی مقید برای تعیین کوچکترین ناحیه اطمینان توزیع پارتو تحت سانسور پیش رونده نوع دوم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 44-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.23489.1492

543

کنترل شیمیایی کاتوس (Cynanchum acutum) در مزارع پلنت نیشکر

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 103-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.24376.1545

544

محاسبه خواص مکانیکی و ترمودینامیکی ساختار 3C کربید سیلیکون با استفاده از دینامیک مولکولی و نظریه تابعی چگالی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 22-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13975

545

محاسبه ضرایب فلکسوالکتریسیته سهم دوقطبی در بلور مایع با مولکولهای گلابی شکل سخت

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14593

546

مدل‌بندی و پیش‌بینی قیمت طلا و دلار با استفاده از برآورد استوار مبتنی بر شبیه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.27757.1980

547

مدلسازی ارتعاشی کوبنده کمباین جاندیر 955 با استفاده از آنالیز مودال عملیاتی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.24782.1406

548

مدل سازی آلودگی آبهای زیرزمینی حاصل از شیرابه زباله های جامد شهری با استفاده از کد عددی MODPATH: مطالعه موردی در آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک، خوزستان، ایران

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 73-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.24818.1826

549

مدل سازی دوبعدی مرزهای تیز (شارپ باندری) داده های مگنتوتلوریک به منظور تشخیص ساختارهای هیدروکربوری منطقه گچساران

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.17774.1558

550

مدل‌سازی ریاضی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی ANSYS-CFX

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22269.1593

551

مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 60-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.23603.1769

552

مدل سازی عددی شکست موج در کانال با مانع با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.23179.1647

553

مدل‌سازی و حل مسایل کنترل بهینه سیستم‌های ترکیبی با سوییچ خودگردان و دنباله مد نامعلوم با استفاده از روش‌های ازدحام ذرات و رونوشت مستقیم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 120-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2019.25112.1559

554

مطالعه اثر مهاجرت بر کاهش رشد جمعیت استان خوزستان طی دوره (1390-1375)

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 145-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14565

555

مطالعه آزمایشگاهی تغییرات الگوی جریان و توپوگرافی بستر در اثر تغییرات زاویه آبشکن باز توری‌سنگی در کانال با بستر فرسایش‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23734.1692

556

مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی ناشی از جریان غلیظ در کانال با قوس 90درجه و بستر متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2019.26796.1783

557

مطالعه آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال‌ لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21725.1561

558

مطالعه ترازهای انرژی تک ذره‌ای با استفاده از پتانسیل WS و حل تقریبی آن در پایه‌های نوسانگر هارمونیک

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 75-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14589

559

مطالعه تطبیقی بی‌تفاوتی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و یزد

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 91-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14190

560

مطالعه ضرایب همبستگی صفت‌های زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه در چاودار

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2019.22523.1486

561

مطالعه نقش مداخله‌گرایانه رضایت جنسی در تأثیرگذاری عشق‌ورزی بر رضایت زناشویی

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 1-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14560

562

مطالعۀ ‌ساخت نانوذرات آلومینات استرانسیوم و آلایش با دیسپروزیوم

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 101-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14236

563

معیار تشخیص درهمتنیدگی کامل چند قسمتی در سیستم های متغیر- پیوسته

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-6
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14581

564

معمای امنیت، هزینه‌های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا: رویکرد پانل دیتای همزمان

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 99-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.25203.1839

565

مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.28337.2262

566

مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.26349.2119

567

مقایسه اثربخشی مشاوره فردی (رویکردآدلر) با رفتاردرمانی عقلانی– هیجانی (رویکرد الیس) بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.25655.2061

568

مقایسه برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی مؤثر در بهبود تحمل به سرمای ارقام دانه‌دار و بی‌دانه انگور در فصل‌های رشد و رکود

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-139
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.21713.1466

569

مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر درمان معنویت محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.28942.1664

570

مقایسه تحلیل فراوانی منطقه ای مشخصه های خشکسالی تک متغیره و دو متغیره (مطالعه موردی:بخشی از اقلیم نیمه خشک در استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25815.1766

571

مقایسه حجم آب مصرفی و بهره‌وری مصرف آب گندم در روش‌های مختلف آبیاری در شهرستان بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.23367.1659

572

مقایسه خشک‌کردن به لیمو در یک خشک کن جریان پیوسته مجهز به سامانه پیش گرمایش خورشیدی با خشک کردن سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.27951.1473

573

مقایسه دو آرایش مثلثی و خطی شمع‌های فداشونده مستغرق بر عمق آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.18874.1363

574

مقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیش‌بینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23275.1652

575

مقایسه مدلهای عددی و تحلیلی در شبیه سازی حوضه آبگیر سیستم چندچاهی درآبخوانهای محدود و کاربرد آنها

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 52-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.25382.1840

576

مقاومت مغناطیسی تنظیم‌پذیر در پیوندگاه گرافین گاف‌دار تحت کشش در حضور سد مغناطیسی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 58-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13953

577

میکرومورفولوژی خاک‌های جنگلی توسعه یافته بر روی لس در یک گرادیان بارش در شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.25241.1417

578

میکرومورفولوژی خاک های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با لس های مدرن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.24407.1401

579

مناسب بودن گرده‌های گیاهی مختلف به تنهایی و در ترکیب با تخم کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) برای کنه شکارگر Neoseiulus barkeri Hughes (Acari: Phytoseiidae)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14155

580

مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه‌های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14743

581

ناپایداری مدولاسیونی امواج الکترومغناطیسی غیرخطی در توری براگ پلاسمایی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14582

582

نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.16007.1163

583

نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.22438.1348

584

نقش تغییرات رشد بهره‌وری در تعیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه حاصل از مسأله رمزی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.26016.1885

585

نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.28752.2045

586

نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش‌آموزان با میانجی‌گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.27969.2698

587

نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی در ایران؛ رویکرد (MS-VAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.27873.1990

588

نقشه برداری رقومی خاک به کمک اطلاعات میراثی: پژوهش موردی منطقه فاریاب کرمان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.26477.1439

589

نقطه کوانتومی فسفرین شش گوشی با لبهی زیگزاگ به عنوان یک وارونگر اسپینی در حضور برهمکنش راشبا

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-168
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14597

590

نماتدهای انگل گیاهی خانواده‌های Merliniidae، Telotylenchidae و Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchoidea) در گیاهان مهم زراعی منطقه‏ ی‌ گرگان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 35-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2019.14151

591

نماد شناسی نقش پرنده در قالی‌های ایران و هند

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 33-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2019.14539

592

همزمانی قیمت نفت و شاخص سهام با ادوار تجاری حقیقی: مبتنی بر رهیافت مارکوف سویچینگ

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.26620.1915

593

هندسه چین خوردگی در میادین گازی وراوی، لامرد، تابناک، گاوبندی، خیام و مدار در فارس ساحلی.

دوره 8، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 33-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2019.22682.1733

594

واسنجی روش گلف با روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق(SWPT) برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی واستخراج معادله تک عمقی لاپلاس و ریچاردز برای یک خاک لوم

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-81
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.17898.1298

595

واسنجی و ارزیابی روش SCS در برآورد سیلاب در حوضه آبریز پسکوهک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.16921.1233

596

واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.26634.2585

597

واکاوی چالش‌های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر ۲۰ تا 26 ساله یک دانشگاه دولتی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 7-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2019.14187

598

واکاوی خصوصیات ابرها و برخی شاخص های فیزیکی موثردر بارش مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.24038.1706

599

واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-196
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.27050.2625

600

وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.27140.1528

601

وجود و یکتایی جواب‌های متناوب مجانبی در مدل شکار- شکارچی دوری چهارگونه ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.24716.1540

602

ویژگیهای نیم‌فلزی و پایداری ساختاری ترکیبات نیم‌هویسلر d0-d XYBi (X=K, Rb; Y=Sc, Ti, V, Cr)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2019.14587


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.