تعداد مقالات: 535

1

A Comparative Study of Generic Structure of Applied Linguistics and Chemistry Research Articles: The Case of Discussions

دوره 9، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 28-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13404

2

A Comparative Study of Graduate Students’ SelfPerceived Needs for Written Feedback and the Supervisors’ Perceptions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13675

3

A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 31-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.24028.1415

4

A General Rule for the Influence of Physical Damping on the Numerical Stability of Time Integration Analysis

دوره 4، Special Issue: Applied and Computational Issues in Structural Engineering، زمستان 2018، صفحه 467-481
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25161.1235

5

A Mass Conservative Method for Numerical Modeling of Axisymmetric flow

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.26273.1080

6

An Alternating Direction Implicit Method for Modeling of Fluid Flow

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 8-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24452.1061

7

An Analysis of Thermal-Bending Stresses in a Simply Supported Thin Elliptical Plate

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 299-309
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24352.1185

8

An Investigation into Researcher Identity in Qualitative Research Articles in Applied Linguistics Journals Through the Lens of Critical Discourse Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13676

9

Answerability, Dialogized Heteroglossia, and Context Multiplicity: A Post-Bakhtinian Study of Novelistic Discourse

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 101-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13795

10

A Review of Solar Energy Collectors: Models and Applications

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 375-401
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25686.1286

11

A Study of Model Separation Flow Behavior at High Angles of Attack Aerodynamics

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 318-330
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24339.1183

12

Bending of Shear Deformable Plates Resting on Winkler Foundations According to Trigonometric Plate Theory

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 187-201
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23057.1148

13

Bending Response of Nanobeams Resting on Elastic Foundation

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 105-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22594.1137

14

Boundary Integral Equations for Quasi-Static Unsaturated Porous Media

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 42-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.27811.1091

15

Buckling Analysis of a Micro Composite Plate with Nano Coating Based on the Modified Couple Stress Theory

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21820.1117

16

Buckling Analysis of Embedded Nanosize FG Beams Based on a Refined Hyperbolic Shear Deformation Theory

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 140-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22996.1146

17

Buckling and Vibration Analysis of Tapered Circular Nano Plate

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 40-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22176.1127

18

Buckling Behaviors of Symmetric and Antisymmetric Functionally Graded Beams

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 115-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23040.1147

19

Characteristic Based Split Finite Element for Unsteady Dam-Break Problem

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 27-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.27848.1093

20

Clogged Impeller Diagnosis in the Centrifugal Pump Using the Vibration and Motor Current Analysis

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 310-317
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24774.1211

21

Comparative Study of Graduate Students’ Self-Perceived Needs for Written Feedback and Supervisors’ Perceptions

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 24-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13792

22

C*-جبرها و جبرهای کامیان-پسک تجزیه ناپذیر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 94-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.25235.1566

23

Damage Identification in a Multi-DOF System under Uncertainties Using Optimization Algorithms

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 365-374
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25033.1224

24

Determination of the Optimal Reduction Ratio for Least Springback during Cold Drawing of Seamless Tubes

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 275-285
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24156.1174

25

Development of a Direct Explicit Equation for Hydraulic Design of Semi-elliptical Channels

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-7
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24972.1066

26

Development of A new Hydraulic Relationship for Submerged Slide Gates

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 10-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.13760

27

Differential Quadrature Method for Dynamic Buckling of Graphene Sheet Coupled by a Viscoelastic Medium Using Neperian Frequency Based on Nonlocal Elasticity Theory

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 147-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22661.1138

28

Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.24160.1423

29

Effect of rice husk ash on the swelling pressure of bentonite soil stabilized with lime in the presence or lack of sulfate

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 17-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.26403.1082

30

Effects of Conceptions of Intelligence and Ambiguity Tolerance on Teacher Burnout: A Case of Iranian EFL Teachers

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 118-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13796

31

Effects of Metalinguistic Feedback on Grammatical Accuracy of Iranian Field (In)dependent L2 Learners’ Writing Ability

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 141-161
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13797

32

Evaluating performance of meta-heuristic algorithms and decision tree models in simulating water level variations of dams’ piezometers

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 60-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.27833.1092

33

Evaluation of the Best New Cross-ply Laminated Plate Theories through the Axiomatic/Asymptotic Approach

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 331-351
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24851.1214

34

Exact Radial Free Vibration Frequencies of Power-Law Graded Spheres

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 175-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22987.1145

35

Experimental and Numerical Investigations on the Effect of Rectangular Openings’ Aspect Ratio on Outflow Discharge

دوره 4، Special Issue: Applied and Computational Issues in Structural Engineering، زمستان 2018، صفحه 457-466
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25519.1275

36

Experimental Investigation on Radial Ball Bearing Parameters Using Taguchi Method

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 69-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22072.1124

37

Finite Element Solutions of Cantilever and Fixed Actuator Beams Using Augmented Lagrangian Methods

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 125-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22700.1139

38

Fluid Flow and Heat Transfer Over Staggered ꞌ+ꞌ Shaped Obstacles

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.26277.1316

39

Free Convection Flow of an Electrically-Conducting Micropolar Fluid between Parallel Porous Vertical Plates Using Differential Transform

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 286-298
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24272.1180

40

Frequency domain analysis of transient flow in pipelines; application of the genetic programming to reduce the linearization errors

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 75-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.25596.1073

41

Heat Transfer in Hydro-Magnetic Nano-Fluid Flow between Non-Parallel Plates Using DTM

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 352-364
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24959.1221

42

Inherent Irreversibility of Exothermic Chemical Reactive Third-Grade Poiseuille Flow of a Variable Viscosity with Convective Cooling

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 167-174
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22933.1144

43

Investigating Researcher Identity in Qualitative Research Articles in Applied Linguistics Journals Through the Lens of CDA

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 74-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13794

44

JHS, Vol. 4, Issue 1

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.13677

45

JHS, Vol. 4, Issue 2

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 1-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.14264

46

Metadiscourse Features in Medical Research Articles: Subdisciplinary and Paradigmatic Influences in English and Persian

دوره 9، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 83-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13406

47

Metadiscourse in Applied Linguistics and Chemistry Research Article Introductions

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 47-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13793

48

Metaphorical Conceptualization of SPORT Through TERRITORY as a Vehicle

دوره 9، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 127-147
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13408

49

Mixed Effects of Input Enhancement, Explicit Instruction, Corrective Feedback, and Pushed Output in an Input-Output Mapping Practice

دوره 9، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 57-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13405

50

Mixed Strong Form Representation Particle Method for Solids and Structures

دوره 4، Special Issue: Applied and Computational Issues in Structural Engineering، زمستان 2018، صفحه 429-441
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24877.1216

51

Moving Mesh Non-standard Finite Difference Method for Non-linear Heat Transfer in a Thin Finite Rod

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 161-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22854.1141

52

Nonlinear Dynamic Response of Functionally Graded Porous Plates on Elastic Foundation Subjected to Thermal and Mechanical Loads

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 245-259
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.23219.1151

53

Ocean Currents Modeling along the Iranian Coastline of the Oman Sea and the Northern Indian Ocean

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 36-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24985.1075

54

On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells

دوره 4، Special Issue: Applied and Computational Issues in Structural Engineering، زمستان 2018، صفحه 402-419
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24672.1205

55

On the Validation of a Preliminary Model of Reading Strategy Using SEM: Evidence From Iranian ELT Postgraduate Students

دوره 9، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 105-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13407

56

Phenomenology of Reading in Printed and Electronic Formats:

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 61-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.23890.1406

57

Preface

دوره 4، Special Issue: Applied and Computational Issues in Structural Engineering، زمستان 2018
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.13916

58

Quasi-Static Transient Thermal Stresses in an Elliptical Plate due to Sectional Heat Supply on the Curved Surfaces over the Upper Face

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 27-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22068.1123

59

Reducing Retrieval Time in Automated Storage and Retrieval System with a Gravitational Conveyor Based on Multi-Agent Systems

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 55-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22183.1131

60

Reflective Teaching in ELT: Obstacles and Coping Strategies

دوره 9، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 148-169
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13409

61

Ritz Method Application to Bending, Buckling and Vibration Analyses of Timoshenko Beams via Nonlocal Elasticity

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 16-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21915.1120

62

Semi-Analytical Solution for Vibration of Nonlocal Piezoelectric Kirchhoff Plates Resting on Viscoelastic Foundation

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 202-215
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23096.1149

63

Short- vs. Long-Term Effects of Reactive Incidental Focus on Form in Free Discussion EFL Classes

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 3-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13791

64

Stability Analysis of a Strongly Displacement Time-Delayed Duffing Oscillator Using Multiple Scales Homotopy Perturbation Method

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 260-274
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23591.1164

65

Study of Parameters Affecting Separation Bubble Size in High Speed Flows using k-ω Turbulence Model

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 95-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22761.1140

66

Study of Streamlines under the Influence of Displacement of Submerged Vanes in Channel Width, and at the Upstream Area of a Cylindrical Bridge Pier in a 180 Degree Sharp Bend

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 55-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.25552.1071

67

Teacher-Assisted vs. Peer-Assisted Performances and L2 Development: A Mixed Methods Approach

دوره 9، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 3-27
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2018.13403

68

The Complementary Functions Method (CFM) Solution to the Elastic Analysis of Polar Orthotropic Rotating Discs

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 216-230
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23188.1150

69

The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 17-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.23899.1408

70

Thermal Analysis of Convective-Radiative Fin with Temperature-Dependent Thermal Conductivity Using Chebychev Spectral Collocation Method

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 87-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22435.1130

71

Time-Discontinuous Finite Element Analysis of Two-Dimensional Elastodynamic Problems using Complex Fourier Shape Functions

دوره 4، Special Issue: Applied and Computational Issues in Structural Engineering، زمستان 2018، صفحه 442-456
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.25425.1264

72

Transient Natural Convection in an Enclosure with Variable Thermal Expansion Coefficient and Nanofluid Properties

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 133-139
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22206.1128

73

Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 83-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.24236.1432

74

Verification and Validation of Common Derivative Terms Approximation in Meshfree Numerical Scheme

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 231-244
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.23557.1163

75

Vibration Analysis of Material Size-Dependent CNTs Using Energy Equivalent Model

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 75-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.22579.1136

76

Wave Evolution in Water Bodies using Turbulent MPS Simulation

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 19-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.25309.1070

77

Wave Motion and Stop-Bands in Pipes with Helical Characteristics Using Wave Finite Element Analysis

دوره 4، Special Issue: Applied and Computational Issues in Structural Engineering، زمستان 2018، صفحه 420-428
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2018.24930.1218

78

Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 49-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.24488.1435

79

ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.21822.1802

80

آبخیزداری راه‌کاری مناسب جهت توسعه منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: سد خاکی لاور- استان هرمزگان)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13613

81

آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی پوشیده با المان های شش پایه تحت تاثیر کاهش طول حوضچه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 109-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13428

82

ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ajkrl.2018.22781.1009

83

اثرات زیر‌کشندگی اسپیروتترامات بر پارامتر‌های دموگرافی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.23321.1359

84

اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.13373

85

اثر اسانس‌های گیاهی مرزه، آویشن، لیموترش و 8- هیدروکسی‌کینولین‌سیترات بر عمرگلجایی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم ’سبدازل‘ تحت شرایط انبارداری خشک و مرطوب

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.19898.1414

86

اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر رشد و جذب فسفر توسط ذرت (Zea mays L. cv. SC704) در تعدادی از خاک های استان گلستان

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.19310.1304

87

اثر افزایش دی‌اکسیدکربن و رژیم کم‌آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیا

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19056.1372

88

اثر انرژی تاریک روی ترمودینامیک و مکانیک آماری خوشه های کهکشانی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 53-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13955

89

اثر بافت و تراکم خاک غیر اشباع در تحلیل آزمایشگاهی و الاستوپلاستیکی گوه شکست دیوار ساحلی رودخانه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 197-212
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13431

90

اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.27199.1095

91

اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2019.20909.1736

92

اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی متمرکز بر آسیب در کاهش نشانگان ضربه عشق در دانش‌جویان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.27127.1623

93

اثر‌بخشی درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برافسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.21515.1825

94

اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوارفکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.21336.1764

95

اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.23581.1905

96

اثر برهم‌کنش تبادلی و ناهمسانگردی یونی منفرد بر حلقه‌ پسماند آلیاژهای سه‌تایی فری‌مغناطیس ABxC1-x با ساختار آمورف

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 41-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13635

97

اثر پسزنی گرانشی تولید زوج شوینگر در یک میدان الکتریکی قوی در فضازمان دوسیته

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13879

98

اثر پنبه تراریخته بر برخی از پارامترهای زیستی و فیزیولوژیکی Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.23821.1368

99

اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی در تعدادی از لاین‌‌های لوبیای محلی گیلان

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.21148.1445

100

اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13443

101

اثر تغییر کاربری بر ویژگی‌های فیزیکی و حاصلخیزی خاک‌های منطقه نهبندان

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.21955.1350

102

اثر تنش خشکی بر آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی در برگ پرچم و سنبله ژنوتیپ‌های متحمل و حساس گندم

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.20256.1420

103

اثر دما و گونه های مختلف حبوبات روی ویژگی های زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.26192.1399

104

اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران: الگوهای چرخشی مارکوف

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.21673.1612

105

اثر زاویه‌ی صفحه‌ی مثلثی شکاف‌دار متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر در خم 90 درجه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 169-182
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13429

106

اثر زمان برداشت و طول مدت انبارمانی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار رقم ملس پوست زرد ‘Malas Post Zard’) .(Punica granatum L

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13550

107

اثر زمان سرزنی شاخه و قطع آبیاری قبل از برداشت بر برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی انگور عسکری

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13552

108

اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21315.1532

109

اثر شکل زبری‌های مصنوعی کف برخصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13458

110

اثر کاربرد خاکی سرباره مس و ترکیبات آلی بر فراهمی آهن و رشد گیاه سورگوم

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.24189.1397

111

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره‌وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 129-155
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22965.1699

112

اثر محلول‌پاشی برگی برخی نمک‌های کلسیم برخصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه عناب رقم چینی (Ziziphus jujuba Mill.)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.21173.1447

113

اثر مدیریت اراضی بر فرسایش پذیری خاک-مطالعه موردی بخشی از حوزه‏ی آبخیز زاینده رود

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-119
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.18172.1281

114

اثر مقادیر آبیاری قطره‌ای تیپ و آبیاری سطحی برنامه ریزی شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب دو رقم هندوانه در خوزستان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.17185.1244

115

ارتباط بین نوآوری، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 25-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.21623.1110

116

ارزیابی اثرات کم آبیاری متناوب و منظم بر عملکرد و برخی از اجزای آن در کشت مخلوط(سورگوم - لوبیا قرمز)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13614

117

ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.25510.1474

118

ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24115.1418

119

ارزیابی تحمل به شوری دانهال‌های پسته با بررسی رشد، آسیب‌های اکسیداتیو و ترکیب عناصر معدنی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.18881.1371

120

ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه‌زنی بذر زنبق نمکزار

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.21219.1449

121

ارزیابی تناسب اراضی برای آبیاری قطرهای و بارانی با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13609

122

ارزیابی توانایی کانی‌های سپیولیت و پالیگورسکیت در فراهم نمودن منیزیم گیاه سورگوم با مایه زنی قارچ میکوریزی گلوموس موسه Glomus mosae))

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 89-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.18154.1280

123

ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-27
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.15602.1213

124

ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک و تأثیر آن بر کیفیت آب (مطالعه موردی: رودخانه گدارخوش)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20927.1499

125

ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی کلنی‌ها به کنه واوآ Varroa destructor درزنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 89-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.13694

126

ارزیابی سرعت سقوط رسوبات چسبنده در مخزن سد کرخه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 211-224
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.22358.1601

127

ارزیابی عملکرد بانک‌های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.21388.1596

128

ارزیابی فشار دینامیکی وارد بر صفحه موج نفوذپذیر ترکیبی تحت تابش امواج منظم

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 89-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13756

129

ارزیابی قابلیت روش طیف‌سنجی در تخمین برخی ویژگی‌ خاک‌های مبتلا به نمک

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.25763.1427

130

ارزیابی کارایی نمونه‌گیر BSNE و ظرفیت انتقال‌پذیری ذرات رسوب حاصل از فرسایش بادی با استفاده از آزمایش تونل باد

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.22925.1364

131

ارزیابی مقایسه ای میزان تأثیر ابزارهای سیاستی بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش‌های اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد عدم تعادل در بازار کار

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22664.1670

132

ارزیابی مقاومت برخی توده‌های خربزه و طالبی به نژاد 2-1 نسبت بهFusarium oxysporum f. sp. melonis عامل پژمردگی فوزاریومی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.13690

133

ارزیابی مقدار تاکسول و 10-دِ استیل باکاتین III در برگ و کشت سوسپانسیون سلولی دو گونه سرخدار

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.20838.1440

134

ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24169.1422

135

ارزیابی نقش‌آفرینی نظام بانکی در حیطه مسئولیت اجتماعی کاهش بیکاری در ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در محاسبه اثرات همزمان، بلندمدت و پویا

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-121
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21688.1614

136

ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه‌ی نارنگی‌های جدید نوشین (Citrus reticulata cv. Noushin) و شاهین (Citrus reticulata cv. Shahin) طی زمان‌های مختلف برداشت

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 77-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13441

137

ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.22265.1344

138

آزمون توان ساخت بیوسورفکتانت باکتری جدا شده از یک خاک آلوده به ترکیب های نفتی در کشتگاه‌ها و دماهای گوناگون

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.19436.1307

139

استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 77-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.18543.1252

140

استنباط پیرامون پارامتر تنش-مقاومت برای دو جامعه وایبول تحت طرح سانسور توأم فزاینده نوع دوم کلی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.18475.1306

141

الگوریتم انتخاب طول مؤثر بادپناهی به منظور بررسی وضعیت بادپناهی در سطح دریاچه سدها (مطالعه موردی : سطح دریاچه سد مخزنی دز)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 211-223
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.23774.1697

142

امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 129-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.21409.1322

143

امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.20218.1301

144

امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.15942.1346

145

امکان سنجی مصرف آب‌های شور با تعیین تابع تولید شوری آب در کُنار گونه Ziziphus Spina-Christi

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-170
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20945.1501

146

ایمنی سلولی لارو سن چهار بید سیب زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) در برابر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.25016.1386

147

انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری در دشت‌های فامنین، قهاوند و رزن

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 155-167
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13340

148

انتشار امواج رانشی الکتروستاتیک در مغناطوپلاسمای کوانتومی نایکنواخت و غیر ایده آل

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 107-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13642

149

اندازه‌گیری شاخص‌های فقر نسبی در خانوارهای شهری استان گیلان

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 113-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13682

150

آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.21800.1334

151

انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 149-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12788

152

اولویت بندی کشت محصولات عمده زراعی دشت قزوین با توجه به هزینه های انرژی و آب

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13447

153

بیان و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پپتید ضد میکروبی Dermaseptin B1 در ریشه‌های موئین توتون

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.25061.1387

154

ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.26345.2118

155

برآورد ((R=P(X>Y) در توزیع نمایی بر اساس روش‌های E- بیز و بیز سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.13722

156

برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-179
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21758.1616

157

برآورد اجزاء واریانس و وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای عملکرد دانه در توده‌های بومی آفتابگردان آجیلی در سطوح مختلف آبیاری

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19226.1383

158

برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک با استفاده از سطح ویژه ی هوا- مایع در اطراف ذرات آن به روش معکوس

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13427

159

برآورد پویای خط فقر در گروه‌های درآمدی مناطق شهری ایران به روش سیستم مخارج خطی گسترش یافته (ELES) (رویکرد داده های ترکیبی)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.20460.1540

160

براورد قابلیت اعتماد پویا برای تنش و مقاومت وابسته براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.22688.1460

161

بررسی اثرات ترابرد اسپینی در یک حلقه متشکل از سه نقطه کوانتومی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 143-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13946

162

بررسی اثرات تغییراقلیم بر بخش کشاورزی دشت هشتگرد با تاکید بر عدم قطعیت مدل‎های AOGCM گزارش ارزیابی پنجم IPCC

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13747

163

بررسی اثرات کشنده و زیرکشنده‏ حشره ‏کش ‏های تیودیکارب و هگزافلومورون بر زنبور پارازیتویید تخم، Trichogramma brassicae Bezde. در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.22709.1349

164

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد مالی و اداری بر آلودگی هوا در ایران؛ رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22665.1687

165

بررسی اثر انتشار همبسته در رشد تومورهای سرطانی بر اساس آنتروپی های فزونور و نافزونور

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 19-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13881

166

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلری برآشفتگی زناشویی و تعارض بین‌فردی زوجین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.27094.1622

167

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش هویت شغلی مغشوش

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.21913.1458

168

بررسی اثرتابع توزیع الکترون بر روی میزان جذب برخوردی در همجوشی راه اندازی شده با لیزر

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 87-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13888

169

بررسی اثر تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر تئوری سلسله مراتب تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، بهار 1397، صفحه 27-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.25360.1204

170

بررسی اثردمای یون‌ها در انبساط پلاسما به خلأ با استفاده از نظریه جنبشی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 119-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13960

171

بررسی اثر رژیم‌های ارزی بر جریان توریسم بین‌المللی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.18942.1452

172

بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها بر حباب قیمت سهام در ایران(93-1370)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.20040.1514

173

بررسی اثر قطع آبیاری و کاربرد هورمون براسینواستروئید قبل از برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی پیاز بلوچستان (Alium sepa cv. Baluchestan) در ایرانشهر

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13445

174

بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی (به روش الگوی گشتاور تعمیم یافته)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21549.1650

175

بررسی ارتباطات اجتماعی جوانان و نحوه تعاملات آنها در فضای پارک (مطالعه موردی: جوانان شهر آمل)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 131-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13683

176

بررسی ارتباط بین مقاومت نفوذسنج افقی و تنش پیش تراکم خاک

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-169
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.19645.1312

177

بررسی آزمایشگاهی ارتفاع بدنه جریان غلیظ رسوبی میان‌گذر در نقطه جداشدگی از بستر

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13758

178

بررسی آزمایشگاهی شدت اختلاط جریان غلیظ نمکی بر روی بستر با زبری‌های مکعبی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13743

179

بررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در راه ماهی از نوع کانال ماهی- قایق رو

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 61-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.16277.1235

180

بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13456

181

بررسی آسیب‌شناسی وضعیت اقتدار پیرسالاری و اقتدار مدنی در عرصه عمومی ‌و پیامدهای آن، با رویکرد به نزاع‌های دسته‌جمعی (مطالعه موردی: شهرستان‌های باغملک و رامهرمز)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 221-239
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13686

182

بررسی استهلاک انرژی و خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی سرریزهای پلکانی ساده و شیبدار با استفاده از مدل فلوئنت

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 185-199
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21131.1515

183

بررسی امکان استفاده از مدل‌های هوشمند فازی برای برآورد عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی نوع B

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 213-225
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20157.1446

184

بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 151-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.15211.1134

185

بررسی پایداری ساختمان و آبگریزی خاک در پاسخ به افزودن بقایای برگ انگور و پوست انار در سطوح مختلف شوری

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.17035.1254

186

بررسی پارامترهای آشفتگی در پرش هیدرولیکی با مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از مدل Fluent

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13457

187

بررسی پارامترهای مختلف فلورسانس کلروفیل علف‌هرز فالاریس (Phalaris minor) تحت تأثیر علف‌کش مزوسولفورون‌متیل + یدوسولفورون‌متیل

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.21851.1468

188

بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، احساس بی‌قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی) بر مشارکت سیاسی زنان استان خوزستان (مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 29-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13652

189

بررسی تأثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاک‌های گچی برای پوشش کانال‌های انتقال آب

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 181-194
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13288

190

بررسی تأثیرتراکم زبری های مصنوعی مکعبی برآب‌راهه شیبدار روی عمق آبشستگی پایین دست آن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 147-159
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20367.1462

191

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-روانابIHACRES (مطالعه موردی: حوضه محمدآباد در استان گلستان)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13750

192

بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.23509.1390

193

بررسی تأثیر زبری‌های موضعی در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13745

194

بررسی تأثیر فاصله قرارگیری صفحات مثلثی متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر قوس 180 درجه جنگیه رودخانه کارون با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.14058

195

بررسی تاثیر کاربری اراضی و طبقات شیب بر هدررفت عناصر غذایی در رواناب تولیدی با استفاده از باران‌ساز مصنوعی (مطالعه موردی در حوضه آبخیز کاکاشرف- لرستان)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 195-209
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21459.1543

196

بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف کود آلی و اوره بر تجمع نیترات و برخی صفات فیزیولوژیک اسفناج

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.21546.1462

197

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام

دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 21-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2019.24532.1178

198

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسلامـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 49-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14507

199

بررسی تاثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 93-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2019.20555.1087

200

بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام (مطالعه موردی بانک ها و موسسات بیمه)

دوره 5، شماره 18، بهار 1397، صفحه 65-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.26245.1234

201

بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 113-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.14377.1109

202

بررسی تاثیر مدل گاوس در بهبود ثابت گذردهی و جذب تک‌لایه‌های TMDC در ناحیه‌ی طول موج مرئی

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13629

203

بررسی تأثیر موقعیت نسبی چشمه و سوسوزن در بازدهی سوسوزن پلاستیک مکعبی بزرگ

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 61-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13954

204

بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمة حسابرسی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، بهار 1397، صفحه 107-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.21046.1102

205

بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-144
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.22342.2229

206

بررسی تجربی تأثیر استغراق آبشکن باندال لایک بر توپوگرافی بستردر قوس ۹۰ درجه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 141-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13339

207

بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.27424.2202

208

بررسی تجمع سدیم در برگ‌های ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 43-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19760.1405

209

بررسی تحلیلی ساختار پتانسیل و آهنگ تولید نوترون در دستگاه همجوشی بروش محصورسازی الکتروستاتیکی لختی کروی

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 63-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13637

210

بررسی ترابرد مغناطیسی روی سطح یک عایق توپولوژیک

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 83-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13639

211

بررسی ترمودینامیک کوانتومی دریک سامانه اتم-کاواک با برهمکنش جینز-کامینگز

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 53-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13636

212

بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 195-218
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.22085.1341

213

بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.26872.1519

214

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین‌های خیار با استفاده از صفات مورفولوژیکی از طریق تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12429

215

بررسی تنوع صفات مرفولوژیکی و عملکردی برخی کلون‌های مرزه رشینگری در شرایط اقلیمی دزفول

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13442

216

بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) جنوب و مرکز ایران از نظر مقاومت به بولتینگ

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 117-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.18873.1369

217

بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه‎یابی موقعیت نصب پیگیبک‎لاین

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 173-187
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.18834.1361

218

بررسی جامعه‌شناختی تاریخیِ سازوکارهای مدیریت نزاع‌های ایلی ـ طایفه‌ای در جوامع روستایی ایران

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 173-210
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13657

219

بررسی خصوصیات مولکولی جمعیت نوترکیب اینبرد برنج با استفاده از نشانگر رتروترانسپوزونی iPBS

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.16723.1304

220

بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی گرافن با زیر لایه BC3

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 21-27
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13633

221

بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی واپتیکی جدیدترین دگرشکل کربنی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 151-157
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13945

222

بررسی خواص نوری گذار مقید به پیوسته درون نواری نقطه‌ی کوانتمی مخروطی شکل InAs/GaAs همراه با لایه خیس: تحت اعمال میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 43-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13944

223

بررسی رابطة بین مخارج سرمایه‌ای و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل مختلف چرخة عمر شرکت

دوره 5، شماره 18، بهار 1397، صفحه 47-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.20276.1076

224

بررسی رابطه انسجام اجتماعی و توسعه انسانی پایدار در مناطق محروم (مورد مطالعه: شهرهای خاش، سراوان و سرباز استان سیستان و بلوچستان)

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 211-234
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13658

225

بررسی رابطه بلند مدت بین آموزش و سلامت و برآوردکارایی فنی تابع تولید سلامت(مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای کنفرانس اسلامی)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.20916.1566

226

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 15-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13131

227

بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 119-148
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14016

228

بررسی رابطه بین پایگاه‌ اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان و رفتارهای نوع‌دوستانه (مورد مطالعه: شرکت نفت کرمانشاه)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 79-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13681

229

بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 179-200
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.17113.1189

230

بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 219-232
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13127

231

بررسی رابطه بین شجاعت اجتماعی و فرهنگ سیاسی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 33-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13679

232

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 103-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12787

233

بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.25220.1460

234

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی معلمان متوسطه شهر زاهدان

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 45-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.23962.1524

235

بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.28173.1111

236

بررسی رابطه مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای با فرسودگی شغلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.27642.1097

237

بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 103-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.21812.1335

238

بررسی رفتار کاوشگری زنبور Fopius carpomyiae (Hymenoptera: Braconidae)، پارازیتوئید مگس میوه کنار Carpomyia vesuviana (Diptera: Tephritidae)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.26028.1396

239

بررسی روش کشت و محلول‌پاشی نانو ذرات کلسیم برکیفیت و کمیت گل گلایول رقم ماگما (Gladiolus hybrida cv. Magma)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.20176.1418

240

بررسی زمان پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات فریت اسپینلی استرانسیوم(SrFe2O4)ساخته‌شده به‌روش سل-ژل

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 167-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13897

241

بررسی ساختار سبک‌ترین هسته‌های هایپرونی دو لامبدا ای با استفاده از بسط توابع گوسی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13967

242

بررسی سازگاری تعدادی از ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط آب و هوایی طارم زنجان

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.22464.1482

243

بررسی سطوح فسفر و روی برخصوصیات کمی وکیفی بذر دو رقم نخود دیم

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.18556.1359

244

بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 7-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13506

245

بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.18007.1227

246

بررسی عملکرد مدل های سری زمانی و مدل های شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و برنامه‏ریزی بیان ژن خودهمبسته در شبیه سازی رواناب ماهانه (مطالعه موردی: حوضه خرخره چای)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-107
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13336

247

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران مرکزی)

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 109-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13510

248

بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد و خواص نوری نانوذرات سولفیدمنگنز

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 11-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13880

249

بررسی عوامل تعیین کننده جانشینی پول در ایران با استفاده از رویکرد کلان :کاربرد الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 123-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22433.1661

250

- بررسی عوامل تعیین‌کننده درآمدهای مالیاتی در ایران: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 225-244
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22887.1690

251

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 115-138
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.20109.1074

252

بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 37-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14011

253

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 147-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13656

254

بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی با به بهره‌گیری از کارایی به عنوان یک متغیر پیش‌بینی کننده مبتنی بر رهیافت پنل دیتا لاجیت

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.23087.1711

255

بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 57-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13680

256

بررسی کارآیی الگوریتم M5 در محاسبه حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف تکیهگاه پل

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13543

257

بررسی کاربرد خاک پوش های بیوچار، رس بنتونیت و پلیمر پلی وینیل استات بر برخی ویژگی های مکانیکی رسوبات بادرفتی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.24749.1405

258

بررسی کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی: نقش میانجی‌های باورهای ناکارآمد و مهارت‌های اجتماعی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.26675.1615

259

بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 81-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.18311.1243

260

بررسی کمیت و کیفیت اسانس اندام‌های مختلف برازمبل (Perovskia abrotanoides)در رویشگاه طبیعی استان خراسان شمالی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13446

261

بررسی محرک‌های توسعه منطقه‌ای در ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 201-224
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21821.1619

262

بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص‌های رشد سورگوم علوفه ای

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13335

263

بررسی مدل رابطه مادر-کودک و عاطفه مثبت و منفی با اختلال‌های اضطرابی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 69-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21104.1415

264

بررسی میزان آبشستگی در حوضچه استغراق ناشی از جت قائم برخوردی هوادهی شده و هوادهی نشده

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22716.1619

265

بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته در فاصله زمانی 1382 تا 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.16618.1179

266

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.22871.1370

267

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 25-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.12075

268

بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 135-148
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.12411.1048

269

بررسی میزان پایداری اجزاء سود در دیدگاه مبانی اقتصادی با محاسبه ضریب حساسیت هر صنعت و مقایسه آن با میزان پایداری اجزاء سود در مبانی حسابداری

دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 69-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.24665.1184

270

بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 49-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.18736.1875

271

بررسی مقایسه‌ای آزمون‌های مهارتی مبتنی بر فناوری و آزمون‌های مبتنی بر کاغذ (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-184
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.18961.1908

272

بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24832.1446

273

بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.23441.1389

274

بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 65-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.14426.1112

275

بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-232
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edus.2019.28416.2740

276

بررسی نقش‌مایه درخت سرو در قالی‌های دوره صفوی و قاجار

دوره 7، شماره 13، تابستان 1397، صفحه 17-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14460

277

بررسی نقش نظارتی هیأت مدیره در اجتناب مالیاتی شرکت‌های خانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، بهار 1397، صفحه 83-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.24663.1183

278

بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 197-210
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13615

279

بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه خشک کن دقیق با قابلیت برنامه ریزی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.22786.1362

280

بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24910.1447

281

بررسی ویژگی‌های ژنوتیپی و الگویrep-PCR باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis، عامل بلایت باکتریایی گردو در استان کهگیلویه و بویر احمد

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 73-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.13693

282

بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 59-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.18137.1232

283

بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.15429.1144

284

بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش زوج‌درمانی هیجان مدار و راه حل مدار بر ترس از صمیمیت و رضایت جنسی زوجین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.23429.1509

285

بررسی و مقایسه تمایز یافتگی خود، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 17-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21520.1434

286

بررسی و مقایسۀ رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، شادکامی و امید به زندگی در زنان با مدت ازدواج کمتر و بالاتر از 5 سال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.27623.1639

287

برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در اکوسیستم های تالابی (مطالعه موردی حوضه آبخیز تالاب قره قشلاق)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 201-2016
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22150.1588

288

برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.14907.1127

289

بهینه‌سازی شرایط باززایی گل راعی Hypericum perforatum در کشت درون شیشه‌ای

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 103-113
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13440

290

بهینه سازی مدیریت منابع آب با اعمال سناریوهای مختلف تخصیص (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13452

291

پاسخ بویایی پسیل آسیایی مرکبات، Diaphorina citri به دو ترکیب شیمیایی گاما-بوتیرو لاکتون و متیل‌سالیسیلات در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.21942.1326

292

پاسخ فیزیولوژیک و زراعی گندم به کاربرد ‌روی در آبیاری با آب شور

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.20048.1316

293

پیامد کاربرد باکتریی های بردبار به نمک و زغال زیستی بر کارایی آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه جو زیر تنش شوری

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.25456.1421

294

پیامدهای اجتماعی و سیاسی نفوذ روسیه در سرزمین‌های شمالی ایران (میانه قرن های 19 و 20 میلادی)

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 195-220
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13513

295

پراکنش فضایی و نمونه‌برداری دنباله‏ ای شته (Sitobion avenae (Hem. : Aphididae در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.13691

296

پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 151-174
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.20292.2047

297

پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.21961.1815

298

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی- موجک و مدل سری زمانیARIMA

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 167-181
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13669

299

پیش بینی رقومی مکانی عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بدر، شهرستان قروه، استان کردستان)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.22984.1366

300

پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی-موجک (مطالعه موردی: دشت فیروزآباد)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.14057

301

پیش بینی سناریوهای احتمالاتی ماهانه جریان رودخانه با رویکرد ESP (مطالعه موردی: رودخانه هلیل رود)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13749

302

پیش بینی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ی خطی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان های رفسنجان و انار استان کرمان)

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.17814.1274

303

پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس سبک های حل تعارض و انتظارات زناشویی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.27034.1620

304

پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13449

305

پیش‎بینی مکانی گروه بزرگ‎های خاک با استفاده از مدل‎های رگرسیونی و درخت تصمیم در منطقه جنوب شرق ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 133-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.21050.1336

306

پیش‌بینی مهارت‌های شهروندی کودکان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و خودکارآمدی والدین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.27947.1647

307

پیش بین های بی ثباتی ازدواج: بی آلایشی زوجین و راهبردهای حفظ رابطه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.24123.1535

308

پیش بین های رضایت زناشویی در افسران نیروی انتظامی شهر اهواز

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 55-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.22272.1473

309

پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.13305.1168

310

تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13612

311

تأثیر اسید اگزالیک بر سینتیک رهاسازی روی در برخی خاک‌های شور اراضی پسته کاری (استان کرمان)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.16979.1258

312

تاثیر افزایش تعداد مولکول ها در توان گرمای مولکول C20

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 97-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13938

313

تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13439

314

تأثیر آموزش تربیت جنسی بر هویت جنسی کودکان 7 تا 11 سال شهر شیراز

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2019.27863.1643

315

تأثیر انحلال مؤسسه بیمه بر پروانه بیمه‌گری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ajkrl.2018.14012

316

تأثیر انواع پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و آنزیم‌های بذر سورگوم (Sorghum bicolor L.) ژنوتیپ SOR834 تحت سمیت کلرید و نیترات کادمیوم

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13551

317

تاثیر آهک بر قابلیت جذب پتاسیم از کانی فلوگوپیت توسط یونجه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-81
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.21747.1344

318

تأثیر باران متأثر از باد بر فرسایش بین‌شیاری با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز همزمان باد، باران و رواناب

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.22959.1365

319

تأثیر بافت خاک، و شوری و نسبت جذب سدیم آب آبیاری بر دقت اندازه گیری رطوبت خاک بوسیله ی دستگاه تتاپروب

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13337

320

تاثیر باکتری محرک رشد انحلال‌کننده روی بر رشد گیاه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.24387.1400

321

تأثیر برخی عملیات حفاظت خاک بر شاخص‌های کیفیت زیستی خاک در منطقه چهل‌چای استان گلستان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.18592.1288

322

تأثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13454

323

تأثیر پایه پل دایره ای بر آبشستگی موضعی در محدوده تلاقی 60 درجه با استفاده از مدل سه بعدی SSIIM1

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-163
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13576

324

تأثیر‌پذیری فعالیت‌های عمده‌ی اقتصادی از اجرای هم‌زمان اهداف اسناد بالا‌دستی در ایران (رویکرد تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه‌ریزی آرمانی چند‌هدفه)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21926.1621

325

تاثیر پوشش پلی آکریل آمید بر ساختار نانو جاذب های مغناطیسی مبتنی بر نمک های سدیم مختلف برای جداسازی اورانیوم از پساب ها و بررسی رفتار جذبی با تغییر pH محلول

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 11-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13949

326

تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق گیاه مرجع و کمبود بارندگی در منطقه سمنان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.19991.1428

327

تأثیر تیمار پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیلاس رقم تک دانه مشهد

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.20300.1422

328

تأثیر تمرکز مالکیت و اندازة شرکت بر رابطة بین محافظه‌کاری شرطی و حق‌الزحمة حسابرسی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 45-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.26004.1223

329

تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.20033.1293

330

تاثیر رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی؛ آزمون نظریه درآمد- هزینه واگنر

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22687.1675

331

تأثیر روش های مختلف کاشت بر عملکرد گندم در شمال شهرستان اهواز

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.23824.1388

332

تأثیر زئولیت بر ماده خشک ریشه و خصوصیات عملکردی گندم در خاک‌های آلوده به سلاح‌های جنگی و شیمیایی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13444

333

تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی بواسطه نقش میانجی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 ساله شهرستان قاین)

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 195-227
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14020

334

تاثیر سیستم‌های کشت نواری ذرت و آفتابگردان در کنترل کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis (Hübner)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.24167.1374

335

تأثیر سطوح مختلف پلوییدی بر قابلیت باروری دانه‌گرده، جوانه‌زنی بذر و نشاپذیری گیاهچه تولیدی بادمجان

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.18116.1350

336

تأثیر سطوح مختلف کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زرین‌گیاه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.17279.1322

337

تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد (مطالعه موردی: کشورهای خاور میانه و جنوب شرق آسیا)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-182
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22775.1679

338

تأثیر شوری و مرحله رسیدن میوه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه گوجه‌فرنگی در سیستم آبکشت

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.20715.1432

339

تأثیر قالب‌های فکری جنسیتی بر عدم ارتقاء شغلی در کارکنان زن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.26396.1090

340

تأثیر گذشت شاکی در فرآیند دادرسی و تعیین مجازات

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ajkrl.2018.14007

341

تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22611.1667

342

تأثیر محافظه‌کاری و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح اهرم مالی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.26007.1224

343

تأثیر محرک‌های مختلف زیستی و غیرزیستی بر رشد ریشه مویین در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13548

344

تأثیر محلول‌پاشی گاما-آمینو بوتیریک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی رقم نامیب تحت تنش شوری

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13547

345

تاثیر میدان مغناطیسی تولید شده در برهمکنش پالس لیزری پرشدت با پلاسمای کم چگال بر شتاب بسته الکترونی در رژیم حبابی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 77-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13887

346

تأثیر مدل آموزشی مک کارتی بر عملکرد حل مسئله‌ی ریاضی و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 89-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.17585.1780

347

تاثیر معادله حالت ماده نوترونی بر توزیع ماده تاریک در ستاره نوترونی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 41-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13883

348

تاثیر نیروهای کوانتومی بر امواج الکترومغناطیس یونی در یک پلاسمای کوانتومی اسپینی

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 115-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13643

349

تأثیر نمک‌های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک باقلای آلوده به Phytophthora pistaciae

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.13692

350

تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 27-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.15448.1142

351

تبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.25752.1084

352

تبیین جامعه‌شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساختاربندی گیدنز

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 7-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13678

353

تبیین رابطه سبک زندگی با هویت (مطالعه تجربی استان لرستان)

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 203-228
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14019

354

تحلیل بیز سلسله‌مراتبی رگرسیون چندکی از نوع ماکسیمم درستنمایی تحت تابع زیان هابر نوع ‎‎2‎

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.19022.1320

355

تحلیل تطبیقی مشخصه های ایستا و پویای لیزرهای نقطه کوانتومی و لیزرهای کوانتومی آبشاری با استفاده از الگوی معادلات آهنگ

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 191-203
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13899

356

تحلیل جامعه‌شناختی الگوی رفتار رأی‌دهی اعضاء هیأت علمی (مورد مطالعه: اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های اهواز)

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 67-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14014

357

تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز)

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 37-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.21013.1316

358

تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 53-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.16736.1180

359

تحلیل طیف تابش گاما سوخت تابش دهی شده در زمان های خنک شدن متفاوت و انتخاب شاخص‌های مناسب میزان مصرف سوخت و قدرت در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 29-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13634

360

تحلیل عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی از منظر ظرفیت‌های محلی توسعه در استان ایلام

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 115-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13655

361

تحلیل فازی تأثیر بهره‌مندی اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (1392-1368)

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 91-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14015

362

تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه‌ پایدار شهری در استان اصفهان

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 167-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13684

363

تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.20391.2056

364

تحلیل معادله شرودینگر وابسته به زمان سه بعدی به روش بدون المان پتروف-گالرکین محلی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 51-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13884

365

تحلیل مقایسه ی دقت پنج مدل مختلف رابطه والیانتزاس در برآورد تبخیر- تعرق مرجع

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 119-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13903

366

تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24689.1444

367

تحلیل منطقه‏ای سیلاب با مقایسه مدل‏های الگوریتم درخت تصمیم‏گیری M5 و رگرسیونی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 183-195
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13430

368

تحلیل و ارزیابی راهبردهای حفاظتی تالاب هورالعظیم با استفاده از ماتریس های SWOT و QSPM

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.18614.1345

369

تحلیل و طراحی سوئیچ‏ پلاسمونیک با استفاده از نانونوارهای گرافنی در طول‏ موج‏ های مادون‏ قرمز میانی

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 101-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13641

370

تخمین ارتفاع امواج ناشی از باد با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، درخت تصمیم و روش های تجربی در بندر بوشهر

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13668

371

تخمین توزیع اندازه ذرات در رودخانه‌های با بستر شنی به روش پردازش تصویر

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-139
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13333

372

تخمین عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقی منشعب از مخزن با استفاده از روش‌های هوشمند و آماری

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 171-184
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21526.1547

373

تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روش معکوس در شرایط شوری خاک

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 133-144
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13751

374

تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.25017.1571

375

تشخیص داده‌های دورافتاده دایره‌ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع‌های فون‌میزس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.20998.1394

376

تشدیدهای تداخل چندترازه در سیستم‌های کوانتومی چهار‌ترازه‌ی به‌طور قوی تحریک‌شده

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 105-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13947

377

تعامل هنرهای تجسمی شهری با مخاطب: مطالعه موردی: سالانه هنرهای شهری بهارستان تهران سال 1395

دوره 7، شماره 13، تابستان 1397، صفحه 51-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14469

378

تعریف جامعه‌شناختی محله‌ آرمانی از نگاه ساکنان (مطالعه پدیدارشناسی: محله کن منطقه 5 شهر تهران)

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 29-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13507

379

تعیین مسیر غالب انتقال بار الکترونی درون ملکول مغناطیسی \lr{tripyridinium bis[tetrachloroferrate(III)] chloride} براساس تحلیل چگالی حالت‌های الکترونی (DOS)

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 103-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13890

380

تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-156
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.23993.1766

381

تعیین ویژگی‌‎های بیوشیمیایی آنزیم‌های آلفا آمیلاز و آلفا – بتا گلوکوزیداز گوارشی در پروانه ابریشم باف پاییزی، Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.21859.1327

382

تغییرپذیری محتوای سزیم-137 در سایت مرجع شهرستان فریدن و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و مغناطیسی خاک

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.18678.1291

383

تقویت جذب غیرخطی و محدودکنندگی نوری اکسید گرافن در مخلوط شدن با نانوذرات Fe2O3

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 79-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13943

384

توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.20730.1311

385

توسعه و افول مالی در ایران: یک مدل کمی تعادل عمومی پویا

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 183-209
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.23651.1734

386

تولید فیبر نانولوله های کربنی به روش ریسندگی مرطوب و بررسی خواص فیزیکی آن ها

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 113-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13891

387

جایگاه امروالا و مصادیق آن در حیطه عکاسی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 29-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14506

388

جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم از سنگ شیل‌گلاکونیت‎دار استان گلستان و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آنها

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.19069.1298

389

جستاری در باب الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیلام باستان

دوره 6، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 3-27
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14505

390

جستجوی«دیزاین» در سنت خوش‌نویسی فارسی

دوره 7، شماره 13، تابستان 1397، صفحه 37-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14462

391

جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 51-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.11336.1018

392

جواب های شبه سالیتونی سیستم ϕ^6 مختلط در فضا زمان 1+1 بعدی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 159-169
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13957

393

جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون-اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 74-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.13726

394

چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 201-224
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.27671.1543

395

چرایی خیرخواهی و نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 173-194
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13512

396

چگونگی ادراک معلمان کردستان از رفاه خویش و عوامل مؤثر بر آن بر پایه رویکرد داده بنیاد

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 109-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.19285.1943

397

حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.13724

398

حل معادلات سینیتیک نقطه ای راکتور با شش گروه نوترون تأخیری به کمک روش هم محلی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 67-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13886

399

خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و مردان شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 83-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13509

400

خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی چندپایه تجاری پسته در شرایط کنترل‌شده دمایی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.20314.1423

401

خصوصیات ژئوشیمی خاکهای قرمزرنگ فلات لسی شمال ایران به منظور شناسایی منشا آنها وبازسازی اقلیم گذشته

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.21309.1339

402

خودکارآمدی والدین در گونه های مختلف خانواده: مدل فرایند و محتوای خانواده

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.23326.1505

403

دیدگاه‌فهمی خود (SDPT) و دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT) به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 33-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.24081.1529

404

درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 87-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.17141.1190

405

درجه بندی خرمای رقم زاهدی بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از روش های پردازش تصویر و یادگیری ماشین

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.23352.1374

406

رابطة بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش اهرم مالی و فرصت‌های رشد

دوره 5، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 81-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.23741.1164

407

رابطة بین فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.20429.1081

408

رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی در کارکنان هتل‌

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.25938.1086

409

رابطه بین رطوبت غلاف برگ گیاه نیشکر و شاخص تنش آبی با استفاده از دماسنج مادون قرمز

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 77-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13287

410

رابطه‌ بین سرمایه روان‌شناختی با اشتیاق شغلی در معلمان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.28029.1109

411

رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای اعتیاد به کار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.26587.1092

412

رابطه شوخ‌طبعی مدیران با خلاقیت سازمانی: نقش میانجی‌گر رفتار سازمانی مثبت‌

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.27637.1102

413

رابطه فرسودگی شغلی و خودتنظیمی با توجه به نقش میانجی‌گر اهمال‌کاری: یک الگوی ساختاری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.27279.1096

414

رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 233-255
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.23985.1414

415

ریخت‌شناسی، زیست‎شناسی و تغییرات جمعیت شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae در شهر بوشهر

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.13689

416

رسانش اسپینی گرافین گاف دار

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 145-155
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13895

417

رضایت زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2018.24978.1570

418

رفتار ابرناهمخوانی کوانتومی در مدل هایزنبرگ دو کیوبیتی با اثرات ناهمدوسی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 181-189
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13898

419

رهیافت حدس جهت محاسبه انرژی حالت پایه معادلات شرودینگر غیر خطی در فیزیک بس ذره ای

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 73-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13638

420

روایت عواطف و احساسات رشد نیافته دانش‌آموزان مقطع متوسطه، نمادی از برنامه درسی مغفول (مطالعه‌ای با روش خبرگی و نقادی تربیتی)

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 69-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.16984.1723

421

روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 5-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.21703.2172

422

روش شبه خطی کردن موجک هار برای حل مسائل غیر خطی تراسچ و براتو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.18862.1307

423

روش‌های تشخیصی درمدل‌های خطی ریج نیمه‌پارامتری با خطا در اندازه‌گیری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.13721

424

روش‌های تکراری برای محصور کردن مجموعه جواب معادله ماتریسی سیلوستر پارامتری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.24017.1508

425

زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان‌های کشور

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21297.1590

426

زمین شیمی و شاخص های زمین زیست محیطی فلزات سنگین در گرد و غبار با منشأ داخلی در استان خوزستان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.22101.1352

427

ساخت نانوذرات ZnS:Mn و بررسی توانایی تولید گونه‌های فعال اکسیژن توسط آن‌ها

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 59-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13885

428

ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.15578.1008

429

ساخت و مشخصه‌یابی دیودهای نورگسیل پلیمری دو لایه با ساختار ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 127-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13939

430

سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.22146.2212

431

سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 167-194
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.20182.1298

432

شبیه‌سازی اثر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و غیر غذایی: رویکرد DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21372.1594

433

شبیه سازی رشد تک بلور BGO بوسیله روش ارتقاء یافته چُکرالسکی با گرادیان دمای پایین

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 23-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13962

434

شبیه سازی سرد‌سازی کوانتومی یک کاواک اپتومکانیکی با استفاده از پایتون

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 95-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13640

435

شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13748

436

شبیه سازی عددی تأثیر رمپ هواده در کف و داکت در دیواره سرریز بر شاخص خلاءزایى سرریزها با استفاده از مدل Flow 3D

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.16378.1202

437

شبیه‌سازی عملکرد جو در سطوح مختلف آبیاری با مدل AquaCrop

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 161-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20215.1452

438

شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب ماشین بردار پشتیبان و تبدیل موجک

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 165-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13577

439

شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب معلق در قوس رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13611

440

شناسایی توده‌های مقاوم یولاف‌وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCaseدر مزارع گندم شهرستان گنبدکاووس و تهیه نقشه پراکنش آن‌ها

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 103-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.21015.1439

441

شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.18393.1248

442

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی خاک‌های پوشش گیاهی منطقه‌ کهق، شمال شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.20551.1297

443

طبقه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی یک بانک ایرانی با استفاده از KFP-MCOC

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 181-199
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21770.1617

444

طراحی ساختارهایی شامل تک‌لایه‌ی MoS2 با هدف کاهش جذب در ناحیه‌ی تراهرتز برای کاربری الکترود شفاف

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 13-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13632

445

طراحی، ساخت و آزمون یک نوع روتوتیلر جدید مناسب برای باغ‌ها و مزارع کوچک

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.16706.1242

446

طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در آموزش عالی ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.21415.2141

447

طراحی و اعتبار یابی الگوی رهبری خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.21033.2110

448

طراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایت با بکارگیری دو لایه ی انتقال دهنده ی الکترون

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 123-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13893

449

طراحی و ساخت سامانه کشت الکتریکی و ارزیابی اثر آن بر بهبود عملکرد و نرخ جوانه‌زنی بذر چمن (Festuca Arandinacea)

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.14867.1199

450

طرح نمونه‌گیری فضایی متعادل دو مرحله‌ای برای پیش‌گویی میدان های تصادفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.13723

451

عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 95-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13654

452

عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14010

453

فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 55-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13508

454

فرآیند شکست هیدرولیکی خاکر‌یزهای غیر چسبنده‌ی حفاظتی ساحلی در اثر جریان روگذر

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13575

455

فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 163-178
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.19465.1281

456

فرمول لیفشیتز با استفاده از روش بازبهنجارش جعبه

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 171-181
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13966

457

قابلیت اتکای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 97-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.21497.1107

458

کارایی‌کائولین فرآوری شده (WP 95%) در کاهش جمعیت پسیل زیتون، (Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.13687

459

کاربرد آنتروپی شانون برای انتخاب ورودی‌های بهینه درپیش‌بینی جریان رودخانه بااستفاده از مدل-های هوشمند(مطالعه موردی: صوفی چای)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 183-195
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13670

460

کاربرد روش SWOT در تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای طرح ترویجی مصرف بهینه آب کشاورزی مطالعه (موردی: استان مرکزی)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13450

461

کاربرد شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) برای بررسی دوره های خشکی (مطالعه موردی: ایستگاه های تبریز، بندر انزلی و زاهدان)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13455

462

کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24484.1434

463

کانی‌شناسی رسی پالئوسول‌های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با خاک‌های لسی مدرن

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-141
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.22565.1360

464

یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.20658.1377

465

کنترل نشتِ کانال با ترکیب خاک-کربنات دوسود و ملاس

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 189-200
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20418.1469

466

کند و کاو پدیده طلاق توافقی (مورد مطالعه: مردان شهرستان تالش در سال 1393)

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 143-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13511

467

یک نگرش جدید برای آزمون فرضیه های فازی بر اساس p-مقدار

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.19044.1322

468

ماهیت جرم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ajkrl.2018.14008

469

محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاری، فونونی وحرارتی Co2MnGe وCo2MnSi

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 95-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13889

470

محاسبه ی تابع توزیع گلئون با استفاده از تناظرهای AdS\QCD

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 137-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13942

471

محاسبه‌ی درهم‌تنیدگی حالت‌های پایه‌ی شبکه‌ی ستاره‌ای دو بعدی اسپینی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 135-143
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13894

472

محاسبه‌ی میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان‌بار آلودگی به تفکیک استان‌های مختلف در ایران با استفاده از الگوی هدانیک ارزش منازل مسکونی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.21081.1579

473

محاسبه نرخ واکنش و عامل اخترفیزیکی S در واکنش 16O(p,γ)17F

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 157-165
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13896

474

محاسبۀ ویژگی های ساختاری،الکترونی،اپتیکی و ثابت های کشسانی ترکیب هویسلر( Co2CrZ(Z=Al,Ga

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 69-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13940

475

مدل‌‌بندی پاسخ‌های آمیخته طولی پیوسته و ترتیبی تحت مکانیسم گمشدگی انصراف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.23017.1477

476

مدل تحلیلی روابط هندسه هیدرولیکی پیچان‌رودها با در نظر گرفتن جریان ثانویه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 145-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.17578.1271

477

مدل‌سازی اثر تراکم گیاهی بر تولید و پیر شدن برگ دو رقم گندم در شرایط قطع آبیاری آخر فصل

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-129
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12428

478

مدل سازی بارش – رواناب روزانه رودخانه دره رود واقع در استان اردبیل

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21053.1508

479

مدل سازی تغییرات شوری خاک به منظور پیش بینی تغییرات تناسب سرزمین در برخی مزارع گندم و جو در منطقه نی‌ریز استان فارس

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.21117.1337

480

مدل سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ریسک تامین: مطالعه موردی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.18354.1303

481

مدل‏سازی عددی پدیده های دینامیکی افت غیرماندگار و اثرات ویسکوالاستیک در خطوط لوله تحت جریان گذرا

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 201-216
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22737.1623

482

مدهای دسیته مجانبی برای تورم کیهان اولیه

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 135-141
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13646

483

میزان آگاهی و به کارگیری حسابرسی مستمر توسط مدیران حسابرسی داخلی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 51-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.25968.1220

484

مطالعه اثرات ضربه های استاتیکی و دینامیکی بر سطح کوفتگی و تغییر پارامترهای فیزیولوژیک میوه سیب

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.21941.1349

485

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی با آگاهی از مفهوم توسعه پایدار و مؤلفه‌های اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهروندان مشگین‌شهری)

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 63-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13653

486

مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش‌پذیر در جریان دائمی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13338

487

مطالعه اندرکنش پرتوهای کیهانی بغایت پرانرژی با فوتون‌های پس زمینه کیهانی توسط کُد شبیه سازی CRPropa 3.0

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 31-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13882

488

مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 253-276
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.17284.1199

489

مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران)

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 225-252
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.17481.1205

490

مطالعه میکرومورفولوژیکی تخلخل و ریزساختمان افق سطحی خاک های لسی استان گلستان تحت تأثیر کاربری اراضی با استفاده از آنالیز تصویر

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.17812.1272

491

مطالعه، نیازهای انگیزشی هنرجویان دانش‌آموز، آموزشگاه‌های آزاد هنری اهواز در ایام تحصیل

دوره 6، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 67-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14508

492

مطالعه ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسید تیتانیوم آلاییده با آهن

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 183-192
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13948

493

مطبوعات و توسعه اجتماعی

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 149-168
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.14017

494

معرفی جعبه پایش ریشه (Rhizotron) برای ارزیابی رشد و توسعه ریشه گیاهان تحت تاثیر تیمارهای مختلف خاکی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2019.23842.1389

495

معرّفی حدهای بالا و پایین برای مقیاس درهم‌تنیدگی رنی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 35-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13974

496

مقایسه اثر کلروپروفام و عصاره نعناع فلفلی بر جلوگیری از جوانه‌زنی سیب‌زمینی در انبار

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.21602.1464

497

مقایسه‌ی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 16-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.19770.1348

498

مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.22937.1371

499

مقایسه پیش‌بینی شاخص سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2018.22921.1695

500

مقایسه توان توضیح‌دهندگی مدل چهار عاملی ‌‌هاو و همکاران و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام

دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 113-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2019.20532.1086

501

مقایسه روش‌های پارامتریک و تحلیل سلسله مراتبی فازی به‌منظور ارزیابی تناسب اراضی منطقه دشتستان استان بوشهر برای کاشت نخل خرمای کبکاب

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2018.22888.1363

502

مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی ذرت (Zea mays L.) در تاریخ کاشت معمول و هراکشت

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2018.13553

503

مقایسه مرفومتریک خصوصیات مهم ظاهری زنبورعسل نژاد ایرانی (Apis mellifera meda) در استان کردستان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.19707.1286

504

مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) ، روی 12هیبرید مختلف ذرت

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.22907.1352

505

مکان یابی مناطق مستعد اجرای سیستم‌های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در دشت میاندوآب

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 119-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.17257.1253

506

منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.19103.1463

507

موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ajkrl.2018.14013

508

نتایجی درباره گروه های کامل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2018.13725

509

نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.14930.1129

510

نقدی بر تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی از کسب عادت ارسطویی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.21463.2145

511

نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.21552.2155

512

نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی و محدودیت تامین مالی بر رابطه بین مازاد نگه داشت وجه نقد و تغییر در ارزش شرکت

دوره 5، شماره 18، بهار 1397، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.25375.1205

513

نقش تعدیل‌گر سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت شغلی و بهزیستی شغلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2019.29880.1131

514

نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.24932.1449

515

نقش رسانه‌های نوین در توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 235-246
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13659

516

نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 21-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13147

517

نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت علمی با دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.21925.2191

518

نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانی در رابطه‌ی بین سوءاستفاده جنسی-هیجانی و نشانه‌های افسردگی در دانشجویان دختر

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.23678.1908

519

نگاهی تطبیقی به اندیشه افلاطون و ارسطو درباره عادت: چالشی بر سر مفهوم و کاربرد

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 25-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.24050.2374

520

نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.18954.1176

521

نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 1-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13651

522

نماتدهای انگل خانواده Hoplolaimidae همراه گیاهان زینتی در استان گیلان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2018.20236.1294

523

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ajkrl.2018.14009

524

هیجان و نگرش‌های تنظیم هیجان به‌عنوان میانجی بین تیپ‌های صبحگاهی- شامگاهی و صفات تاریک شخصیتی: مطالعه‌ای روی نمونه بهنجار

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.23424.1892

525

همبستگی بین تک قطبیهای مغناطیسی و ورتکس های مرکزی در گروه های غیر آبلی (2)SU و (3)SU

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 89-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13970

526

همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1397
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.27285.1530

527

همبستگیهای بلندبرد آماری در زبان بشر: بررسی موردی زبان پارسی

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 123-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2018.13644

528

همزیستی سه گونه قارچ میکوریز (Glumos spp.) بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی در قلمه‌های ریشه‌دار سه رقم زیتون

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13546

529

واسنجی خودکار مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA با استفاده از الگوریتم‌های فراکاوشی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13744

530

واسنجی و ارزیابی عملکرد مدل آکواکراپ در مدیریت مقدار و زمان اعمال کم‌آبیاری در گندم

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13451

531

واکاوی رابطه استفاده از اینترنت با نظام ارزش‌های جوانان و نوجوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 187-220
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2018.13685

532

واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 95-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.15515.1143

533

واکاوی نقش‌مایه شیر در نقوش‌برجسته آشوری (مطالعه موردی نمونه‌های دوره آشوربانیپال دوم)

دوره 7، شماره 13، تابستان 1397، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2018.14457

534

واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 129-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2019.19437.1278

535

وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش

دوره 24، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 129-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2018.20718.2088


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.