تعداد مقالات: 475

1

A Comparative Study of English and Persian Advertising Slogans: Linguistic Means through the Sands of Time

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 53-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11269

2

Analytical Solution of Linear, Quadratic and Cubic Model of PTT Fluid

دوره 1، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 220-228
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.12047

3

Application of Frame Semantics to Teaching Seeing and Hearing Vocabulary to Iranian EFL Learners

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 98-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11262

4

Apport des perspectives phénoménologiques à la lecture des discours publicitaires

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11005

5

Buckling Analysis of Cantilever Nanoactuators Immersed in an Electrolyte: A Close Form Solution Using Duan-Rach Modified Adomian Decomposition Method

دوره 1، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 207-219
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.12024

6

Computation of Slip analysis to detect adhesion for protection of rail vehicle and derailment

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 145-151
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.10999

7

Cultural Exophoric References in English Textbooks Used at Four Common English Textbooks Used at Iranian English Language Institutes: A Comparative Discursive Study of the Degree of Referential Burden

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 66-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11270

8

Cultural Orientations of Iranian English Translation Students: Do Gender and Translation Quality Matter?

دوره 6، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 21-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11335

9

De la société du texte à la société du référent Lecture duchetienne de Peur et Tremblement de Gholamhossein Sâédi

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 67-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11004

10

Dynamical Behavior of a Rigid Body with One Fixed Point (Gyroscope). Basic Concepts and Results. Open Problems: a Review

دوره 1، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 187-206
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.11949

11

(Economic and Social Duality in Iran (Using Fuzzy Topsis Decision-making

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11439

12

Economic Valuation of the Shadegan Wetland

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11879

13

Effect of thermoelastic damping in nonlinear beam model of MEMS resonators by differential quadrature method

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 112-121
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.10935

14

Étude de l’effet-personne à travers Le Procès-verbal et Désert de J.M.G. Le Clézio

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 83-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11007

15

Étude des caractéristiques de la littérature postcoloniale dans Les Soleils des Indépendances d’Ahmadou Kourouma

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 37-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11003

16

Etude des éléments culturels dans la traduction et le doublagedes films réalisés par Asghar FARHADI (du persan en français)

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 5-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11001

17

Étude des noms culturels de la traduction d'À la recherche du temps perdu

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 69-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11333

18

Étude du bon sauvage dans l’univers romanesque de Mondo et Vendredi

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 33-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11326

19

Exploring Relationships Between Field (In)dependence, Multiple Intelligences, and L2 Reading Performance Among Iranian L2 Learners

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 40-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11259

20

Fuzzy Modeling and Synchronization of a New Hyperchaotic Complex System with Uncertainties

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 134-144
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.10997

21

Gender and Computer-Mediated Communication: Emoticons in a Digital Forum in Persian

دوره 6، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 81-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11338

22

Helicopter Blade Stability Analysis Using Aeroelastic Frequency Response Functions

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 152-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.11076

23

Hollywood Post-9/11 Alien Films: Recontextualization of George. W. Bush's Discourse

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 75-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11271

24

I'm No Longer a Child: A Closer Look at the Interaction Between Iranian EFL University Students' Identities and Their Academic Performance

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 43-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11268

25

Impact of Metacognitive Awareness on Self-Assessment Skills of Lower-Intermediate Level EFL Students

دوره 6، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 61-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11337

26

Impact of Reciprocal Teaching on EFL Learners’ Reading Comprehension

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 64-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11260

27

Investigating Iranian Language Learners’ Use of Circumlocution for Culture-Specific Referents

دوره 6، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 94-113
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11339

28

Investigating the Relationship Between Emotional Intelligence and Different Dimensions of Classroom Management Approaches of College Teachers

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 184-192
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.12068

29

Investigating the Relationship Between Intrapersonal Intelligence of EFL Learners and Their Critical Thinking

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 18-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11265

30

Iranian Scholars’ Revision of Their Submitted Manuscripts: Signaling Impersonality in Text

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 118-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11263

31

La conscience du réalisme dans les représentations théâtrales contemporaines

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 119-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11328

32

La réalité utopique chez Rabelais

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 21-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11327

33

Les convergences d’idées chez Victor Hugo, Šahriâr et Bahâr

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 87-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11330

34

L’étude de la traduction hypertextuelle dans Le Café de Surate de Bernardin de Saint-Pierre et La guerre de soixante-douze pays de Muhammad-Ali Djamalzadeh

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 119-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11000

35

L’évaluation des éléments fondamentaux de l’enseignement efficace du français selon les étudiants de la langue et littérature anglaises

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 49-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11331

36

L'hétérogénéité à travers les stéréotypes persans et sa transfiguration dans la conscience imaginante de Nicolas Bouvier

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 103-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11006

37

L'identité narrative dans les récits autobiographiques Le cas d'Annie Ernaux

دوره 5، شماره 2، بهار 2015، صفحه 53-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11002

38

Local and Global Approaches to Fracture Mechanics Using Isogeometric Analysis Method

دوره 1، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 168-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.11237

39

L’originalité de l’espace colettien dans Sido, Les Vrilles de la Vigne, le Blé en herbe

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 5-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11332

40

Master’s Thesis Writing: Cinderella of Iranian ELT Education

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 28-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11258

41

(Measuring System Entropy Generation in a Complex Economic Network (The Case of Iran

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11881

42

Monetary and Fiscal Policies and the Growth Laffer Curve: Panel Data Evidences

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11880

43

Monologic vs. Dialogic Assessment of Speech Act Performance: Role of Nonnative L2 Teachers’ Professional Experience on Their Rating Criteria

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 3-27
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11257

44

Next or Beyond Next: Effect of Contrastive Phrase-Based Treatment on Stage Gain Across Self-Paced and More Time-Constrained Tasks

دوره 6، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 3-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11334

45

On The Behavior of Malaysian Equities: Fractal Analysis Approach

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11877

46

Relationship Between Iranian University EFL Students’ Language Learning Aptitude and Language Learning Strategy Use

دوره 6، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 36-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11336

47

Re-produire pour ne pas reproduire

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 107-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2015.11329

48

Signposting Propositions: A Study of Interactive Metadiscourse Marking in the Composition of Research Articles Across Sciences

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 5-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11264

49

Size-dependent free vibration analysis of rectangular nanoplates with the consideration of surface effects using finite difference method

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 122-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.10971

50

Springback Modeling in L-bending Process Using Continuum Damage Mechanics Concept

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 161-167
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.11020

51

The Effect of Behavioral Factors, the Kind of Information and Transparency of Information on Investor's Behavior in Ahvaz Stock Exchange

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11878

52

The Effect of Using Keyword Method on EFL Learners' Learning and Retrieving English Verb Types

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 35-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11267

53

Unhomeliness and Hybridity in V. S. Naipaul’s Half a Life and Magic Seeds

دوره 6، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 114-129
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11340

54

Utility of Complex Alternatives in Multiple-Choice Items: The Case of All of the Above

دوره 6، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 87-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11261

55

Vibration analysis of a rotating closed section composite Timoshenko beam by using differential transform method

دوره 1، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 181-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2015.11256

56

Which Learning Style Do You Prefer to Improve EFL Learning?

دوره 5، Special Issue، تابستان 2015، صفحه 26-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2015.11266

57

آبشستگی موضعی پیرامون پایه‌ پل استوانه‌ای با دو دانه‌بندی مصالح بستر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11350

58

اثرات آللوپاتی عصاره آبی اندام‌های مختلف گزنه در غلظت‌های مختلف بر جوانه‌زنی و رشد اولیه خردل وحشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11991

59

اثرات ژل آلوئه‌ورا بر روند فولیکولوژنز و آپوپتوز در تخمدان موش صحرایی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11989

60

اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق ‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر)

دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 7-28

61

اثر اسید 5- آمینولوولونیک بر تغییرات شاخص‌های تحمل به تنش کمبود آب و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه‌های فلفل شیرین (Capsicum annuum L.cv. Red Bell Pepper)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 79-92

62

اثر اسید آسکوربیک برخصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های "برگ موجی" و "برگ صاف" آلترنانترا (Alternanthera repens) تحت تنش شوری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11254

63

اثر اندازه و سن در زنبور Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) ، بر ترجیح سن پورگی شته میزبان Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 75-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11230

64

اثر بافت خاک بر انتشارپذیری کلرید سدیم در خاک و شبیه‌سازی آن با استفاده از مدل دو بعدی Hydrus

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11157

65

اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 27-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12307

66

اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12407

67

اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت عمومی، عزت‌نفس و استرس ادراک شده در دانش‌آموزان دختر متوسطه یزد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12005

68

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2016.12447

69

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12000

70

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 173-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11197

71

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متأهل

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 189-208
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12316

72

اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11504

73

اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 83-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12599

74

اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 125-148
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11510

75

اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 81-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12406

76

اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 75-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12309

77

اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 89-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11183

78

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12003

79

اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 67-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11182

80

اثر بقایای گیاهی بر شاخص‌های میکروبی خاک و برخی خصوصیات رشدی گیاه جو در سطوح مختلف شوری

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 14-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11272

81

اثر تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی (مطالعه موردی: سپیددشت سزار)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11345

82

اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2016.12445

83

اثر روش‌ آبشویی و کیفیت‌ آب بر شوری‌زدایی خاک‌های سنگین

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11472

84

اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی در شمال استان خوزستان

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 161-170
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11357

85

اثر صمغ باریجه در پیشگیری از زخم معده تجربی در موش صحرایی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11988

86

اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری سودوموناس بر ویژگی های رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف توسط گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11224

87

اثر کاربرد برگی پوترسین و عناصر غذایی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در اهواز

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 107-118

88

اثر کشندگی عصاره گیاهان حنا .Lawsonia inermis L و روناس Rubia tinctorum L. روی شته برگ برنج Rhopalosiphum padi L. در مقایسه با دوآفتکش پیریمیکارب و ایمیداکلوپرید

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 55-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11394

89

اثر کم‌آبیاری و کاربرد کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی و کارایی مصرف آب بر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.)

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11134

90

اثر گرمادهی متناوب بر شدت سرمازدگی و برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو در انبار سرد

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11440

91

اثر لجن فاضلاب شهری تصفیه شده بر خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی ضروری خاک و خصوصیات فیزیولوژیکی نهال زیتون

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-15

92

اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11249

93

اثر محلول پاشی اسید آسکوربیک، تیامین و بنزیل آدنین روی پارامترهای مربوط به رشد، گلدهی و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گل جعفری(Tagetes erecta L.)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11251

94

اثر مدیریت تلفیقی کود و رقابت علف‌های هرز بر کارایی، توان ذخیره‌سازی و انتقال مواد فتوسنتزی میانگره‌های ساقه‌ی اصلی گندم

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 131-144

95

اثر مواد تنظیم‌کننده‌ی رشد و آنتی‌اکسیدان بر القاء درون شیشه‌ای کالوس در گیاه سرخدار اروپایی (Taxus baccata L.)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-7

96

اثر نیترات پتاسیم روی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو جنس چمن گرمسیری چمن پاسپالوم (.paspalum vaginatum L) و چمن آفریقایی (Cynodon dactylon L.) تحت تنش شوری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 121-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11325

97

ایجاد سیستم هشدار سیل با رویکرد تحلیل خسارت در امر مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر میانه)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 89-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11477

98

اختلالات اسکلتی-عضلانی و نشانگان فرسودگی شغلی در کارکنان اتاق‌های عمل عمومی‌ بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2016.12444

99

اراﺋﻪ‌ی ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ-ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻼل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-25

100

ارتباط کانه‌زایی سرب و روی با ساختار گسلش در معدن دره زنجیر، جنوب‌باختر یزد

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 25-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11890

101

ارتقاء یادگیری دانش‌آموزان در معادله ‌درجه ‌اول

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 23-38

102

ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-34

103

ارزیابی ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت لور اندیمشک و رودخانه دز با استفاده از مدل MODFLOW

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 23-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11822

104

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه کارون در محدوده ی شهر اهواز

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 11-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11821

105

ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه 11 ژنوتیپ کنار هندی (Ziziphus mauritiana) در استان هرمزگان

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11458

106

ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی آهک امام حسن با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک و آنالیز حساسیت قاطع ژئوالکتریک (مطالعه موردی: آهک امام حسن، چوار- ایلام)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 13-21

107

ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آب شرب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت ارومیه )

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 117-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11479

108

ارزیابی تاثیر باکتری Bacillus thuringiensisvar.kurstakiدر اختلاط باپودر حنا روی مراحل لاروی شب‌پره‌ی‌‌ مینوز گوجه‌فرنگی Tutaabsoluta (Meyrick) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11375

109

ارزیابی تأثیر ساختارسنی جمعیت بر مصرف انرژی بخش خانگی در ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-135
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11886

110

ارزیابی تحمل گرما در ارقام گندم با استفاده از صفات فیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به تنش در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 103-113
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11135

111

ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi، روی ده ژنوتیپ گلرنگ

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11978

112

ارزیابی توانایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده سهام ارزشی و رشدی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 35-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12417

113

ارزیابی حساسیت مراحل مختلف رشدی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) به حشره‌کش‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11372

114

ارزیابی رشد دانه و مشارکت مواد ذخیره‌ای ساقه در عملکرد دانه ارقام جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11117

115

ارزیابی روش‌های برآورد جریان پایه در چشمه‌های کارستی، مطالعه‌ی موردی چشمه‌های پیرغار و دیمه

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 22-37

116

ارزیابی فنی سیستم‌های آبیاری عقربه‌ای اجرا شده در شهرستان‌های بردسیر و راین استان کرمان

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11358

117

ارزیابی کیفی آب زیرزمینی در دشت لنجانات با روش فازی تاکاگی – سوگنو

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 24-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11524

118

ارزیابی کیفیت آب حوضه آبریز سد شهریار جهت مصارف خانگی و آبیاری با استفاده از شاخص‌های شیمیایی و نقشه برداری GIS در ناحیه میانه، جنوب شرقی استان آذربایجان‌شرقی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 1-12

119

ارزیابی مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات خشکبار ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11895

120

ارزیابی میزان خسارت وارده توسط شب‌پره مینوز ‌ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) در شش رقم سیب‌زمینی تحت شرایط مزرعه‌ای در منطقه اردبیل

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11374

121

ارزیابی مقاومت لاینهای S1 گرده افشان چغندر قند نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی ریشه

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11078

122

ارزیابی و برآورد رسوب رودخانه اترک در محل ایستگاه‌های هیدرومتری دارای آمار با استفاده از روش‌های هیدورلوژیکی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 121-132

123

ارزیابی و تحلیل حجم خشکی رودخانه با استفاده از داده‌های تاریخی و پیش‌بینی شده (مطالعه موردی: رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه)

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-109
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11156

124

ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر اهواز

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 63-84

125

ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر ماهشهر)

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 239-256

126

آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 43-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12308

127

آزمودن مدل رابطه بین خشونت علیه مادران بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان پیش دبستانی با میانجیگری سلامت روان مادران

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 99-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12600

128

استفاده از سیستم دسته‌بند چندگانه برای تشخیص بیماری آندومتریوز: رویکرد زیرفضای تصادفی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 89-107

129

اضافه شار پادپروتون‌های ثانویه با فرض محیط بین ستاره‌ای غیرهمگن

دوره 4، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 27-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13851.1061

130

الکتروانباشت و مطالعه ساختاری و خواص مغناطیسی نانوساختارهای آهن-پلاتین

دوره 5، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 53-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2015.11386

131

اندازه گیری وابستگی درآمدهای مالیاتی دولت های تحصیلدار به درآمدهای نفتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-46

132

انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک‌شده و قابلیت اعتماد سرپرست

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2016.12448

133

اهمالکاری تحصیلی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل بافت‌نگر فرآیند و محتوای خانواده

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 49-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12597

134

بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11505

135

بازنـمایـی هویـت زنـان عشایـر بختیـاری در نقـاشـی های معاصـر ایــران

دوره 4، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 25-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.14552

136

بالاخره افسانه چیست؟

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 37-52

137

برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران به روش فازی و بررسی رابطه آن با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون علیت هشیائو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11891

138

برآورد شبه درستنمایی مدل کسینوسی توزیع فون میزس دومتغیره

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 71-86

139

برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران و کاربرد آن در سیاستگذاری اقتصادی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 113-134

140

بررسی ابعاد زیربنایی رهبری توزیع شده : مطالعه ی موردی مدارس متوسطه ی شهر سنندج

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2015.13829

141

بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای ایران؛ رویکرد حداقل مربعات پایدار (RLS)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-77

142

بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 23-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11882

143

بررسی اثرات میکوریز آربسکولار و اسید سالیسیلیک بر میزان عناصر غذایی دانهال‌های پسته اهلی رقم ابارقی (Pistacia vera cv. Abareqi) در شرایط تنش خشکی

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11133

144

بررسی اثر اندازه بر خواص گسیلندگی لیزرهای نقطه‌ی کوانتومی مخروطی شکل InAs/GaAs

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 55-67

145

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12409

146

بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس.

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11507

147

بررسی اثر پاکلوبوترازول در تولید ریزغده و خصوصیات رویشی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سیستم هواکشت

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11118

148

بررسی اثر تلفیقی روغن و حشره کش‌های مختلف برای کنترل پشه گالزای برگ انبه Procontarinia matteiana (Dip:Cecidomyiidae)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11226

149

بررسی اثر تنش خشکی و تراکم خاک بر برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11250

150

بررسی اثر جریان بر مشخصات ساختاری و مغناطیسی نانوذرات الکتروبلوری مگنتایت در حضور امواج فراصوت

دوره 5، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 41-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2015.11385

151

بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 153-170
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12313

152

بررسی اثر دورکنندگی و ضد تخم‌گذاری اسانس دو گونه گیاهی روی کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani و سن شکارگر آن Orius albidipennis

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11979

153

بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نابرابری جنسیتی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11885

154

بررسی اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون (.Olea europaea L) در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11442

155

بررسی اثر محلول‌پاشی نانو کلات روی و سولفات روی بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11446

156

بررسی اجزای شیمیایی و سمیت دو اسانس‌گیاهی علیه حشرات کامل Tribolium castaneum و Callosobruchus maculatus

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11232

157

بررسی ارتباط بین اثر عوامل نهادی بین‌المللی و کیفیت سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 6، بهار 1394، صفحه 29-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12240

158

بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 71-90

159

بررسی ارتباط و تأثیر جرایم اخلاقی و اقتصادی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران با روش MIMIC

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 57-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11884

160

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بستر ریپل بر روی تغییرات تنش برشی بستر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 125-135
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11354

161

بررسی آزمایشگاهی تأثیر طول و زاویه‏ی قرارگیری آبشکن‏های مستطیلی بر توزیع سرعت و تنش برشی در قوس 90 درجه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11470

162

بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 187-208
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11198

163

بررسی آسمان در نگارگری از آغاز تا سده دهم هجری

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 25-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.13205

164

بررسی الگوی بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در اندام‌های مختلف گیاه نیشکر(Saccharum officinarum L.) در مرحله پنجه زنی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11990

165

بررسی آلودگی بصـری و شاخـص های آن در شهـرهای ایـران (مطالعه مـوردی شهـر شوشتـر )

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 75-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.13209

166

بررسی امکان سنجی استفاده از فیلترکیک در تهیه مالچ برای تثبیت شنهای روان اهواز

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 29-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11273

167

بررسی اندازه‌گیری در حسابداری اسلامی، با تأکید بر مبانی فقهی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 91-108

168

بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne javanica) روی چند نوع ترکیب پایه و پیوندک بادام

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11080

169

بررسی بنای تاریخی زیگورات از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 77-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11901

170

بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

دوره 22، شماره 15، بهار 1394، صفحه 65-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.11319

171

بررسی پاسخ سه پایه سیب به تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11454

172

بررسی تاثیر احتمالی عناصر سنگین پساب صنایع غیر فلزی بر آب زیرزمینی به روش آماری در دشت یزد - اردکان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 85-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11827

173

بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 47-62

174

بررسی تأثیر برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری بر توان پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی

دوره 2، شماره 6، بهار 1394، صفحه 111-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12257

175

بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطة اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی شرکت

دوره 2، شماره 6، بهار 1394، صفحه 93-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12256

176

بررسی تاثیر رشد وام ها بر میزان ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملت استان بوشهر)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.12104

177

بررسی تاثیر زمان برداشت بر درصد، عملکرد و اجزای اسانس نعنا دشتی (Mentha spicata) در منطقه حمیدیه

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 115-129
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11136

178

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 7-46

179

بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی‌های نامشهود و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 45-70

180

بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار صنایع منسوجات ایران: رهیافت داده‌های تابلویی پویا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-67
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11893

181

بررسی تأثیر فاصله‌ی عرضی موانع در شرایط وجود موج عمود بر جریان ناشی از گردابه بر انتقال رسوبات معلق

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11149

182

بررسی تأثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب (Valeriana officinalis

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11114

183

بررسی تأثیر کودآبیاری در گرفتگی چند نوع قطره‌چکان در سیستم آبیاری قطره‌ای

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11148

184

بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت بر تولید ناخالص داخلی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 53-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12418

185

بررسی تاثیر گونه‌های مختلف مایکوریزا بر ویژگی‌های رشدی و میزان اسانس گیاه دارویی ریحانL. Ocimum basilicum

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-56

186

بررسی تأثیر متغیر تعدیلی شدت اخلاقی ادراک شده بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب توسط حسابداران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 109-133

187

بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای سبک‌های عمده سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار

دوره 2، شماره 6، بهار 1394، صفحه 73-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12255

188

بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12306

189

بررسی تأثیر هورمون اکسین (ایندول استیک اسید) و اشعه UV تابشی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر رقم چمران گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 53-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11985

190

بررسی تأثیر هوش عاطفی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 159-182

191

بررسی تأثیر وام‌های خوداشتغالی بر اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آبدانان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 203-216

192

بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-19

193

بررسی تطبیقی سطح توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده (مطالعه موردی: دهستان پایین‌رخ شهرستان تربت حیدریه)

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 175-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11926

194

بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان

دوره 22، شماره 15، بهار 1394، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.11316

195

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام توت فرنگی ایران با استفاده از ویژگی‌های مورفولوژیک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 93-106

196

بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

دوره 4، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 45-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.14553

197

بررسـی جایـگاه هندسـه فرکتـال در هنــر و چگونگــی ظهـور آن در هنـرهـای تجـسمــی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 7-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.13204

198

بررسی جایگاه واژگان مصوبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 127-146

199

بررسی جامعه‌های گیاهی منطقه الوند همدان

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11984

200

بررسی حساب‌های سرمایه‌گذاری محدود شده و محدودنشده از منظر حسابداری اسلامی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 71-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12419

201

بررسی خصوصیات ریخت‌سنجی حوضه رودخانه زاینده‌رود از سد زاینده‌رود تا پل زمانخان

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 60-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11527

202

بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد)

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11279

203

بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسید ایندیم قلع

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 31-39

204

بررسی رابطة بین اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان با زمینه‌های فرهنگی مؤثر بر رخداد آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 1-16

205

بررسی رابطة بین سطح افشای داوطلبانه و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 25-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12259

206

بررسی رابطة ویژگی‌های کمیتة حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 15-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12416

207

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش پانل ور ؛ مطالعه موردی کشورهای گروه D8

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.12103

208

بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدی مسیر شغلی و عزت نفس با خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش‌آموزان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 227-244
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11200

209

بررسی رابطه سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 35-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11936

210

بـررسی رابطه علّی بین خوش‌بینی، اضطراب امتحان و عملــکرد ریاضی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله صفتی و حالتی امتحان در دانشجویان علوم پایه دانشگاه کردستان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 269-290
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11202

211

بررسی رابطه عوامل درونی (توجه ، معناداری و خودکارآمدی تحصیلی) با انگیزش تحصیلی دانشجویان به منظور ارائه یک مدل پیش بین

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 117-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2015.13832

212

بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 217-238

213

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رفتار مصرف‌کننده: مطالعه موردی برند تلفن همراه نوکیا

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 245-268
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11201

214

بررسی راندمان حذف کدورت، آلومینیم، کل کربن آلی و UV254 از آب رودخانه کارون با استفاده از پلی آلومینیم کلراید و کیتوزان در تصفیه آب اهواز

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11158

215

بررسی رشد و عملکرد گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک در راستای تولید ارگانیک

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 93-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11456

216

بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی سبزآب، شمال شرق استان خوزستان

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 10-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11281

217

بررسی روند افزایش ارتفاع کاهو (Lactuca sativa.l) و کارایی مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11151

218

بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل‌ ساختاری با کاربرد نرم‌افزار آموس گرافیک (1389-1358)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 135-157
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.12107

219

بررسی زیست سازگاری سلول‌های فیبروبلاست بر داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11810

220

بررسی سبک آبستره (انتزاعی) در تصویرسازی کتاب کودک

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 55-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.13207

221

بررسی سرعت بیشینه در بدنة جریان غلیظ بر روی بستر با زبری‌های استوانه‌ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 97-107

222

بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 113-138

223

بررسی سمیت تنفسی و دوام اسانس اکالیپتوس، گردو و پونه روی حشرات کامل سوسک لمبه گندم Trogoderma granarium (Evert.) (Coleoptera; Dermestidae)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 75-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11378

224

بررسی سنجش کیفیت میوه‌ی انار با آزمایش پوست آن به روش فراصوت عبوری

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 43-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11274

225

بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11508

226

بررسی شاخص بهره‌وری آب و مقایسه آن با شرایط فعلی مزارع گندم

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 72-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11154

227

بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آن ها

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11086

228

بررسی عواطف اجتماعی منفی ایرانیان نسبت به مهاجرین افغانستانی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 67-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11937

229

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دختر، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 183-202

230

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد موفق در گروه (مطالعه موردی: مردان عضو NA در شهر نورآباد)

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 7-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11920

231

بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی مؤثر بر گرایش به جنبش‌های نوپدید دینی (مطالعه موردی: دو جنبش اکنکار و ایلیا رام‌الله)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 7-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11935

232

بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی سلامت‌محور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور و دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 97-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11938

233

بررسی عوامل مؤثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11152

234

بررسی کارآیی حشره کش های کروزر و گاچو به صورت تیمار بذری برای کنترل ککهای کلزا

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11389

235

بررسی کارایی درونی مدارس مقطع راهنمایی شهرستان اهواز طی برنامه توسعه چهارم کشور به تفکیک پایه، موقعیت جغرافیایی و ناحیه

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 39-58

236

بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 135-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11933

237

بررسی کانی سازی طلا در سامانه رگه‌ای دره زار در منطقه پاریز (استان کرمان) باتاکید بر مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های گوگرد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 65-75

238

بررسی کیفیت آب مخزن سد مارون با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی آب، بهبهان، خوزستان

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 82-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.12147

239

بررسی کیفیت زه‌آب زهکش‌های زیرزمینی اراضی شالیزاری براساس پارامترهای طراحی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-119

240

بررسی کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی بوسیله بازامید گرانولیت در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11393

241

بررسی مرفولوژی و فراوانی سلولهای خونی کرم شاخدار برگخوار فرفیون Hyles euphorbiae Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11376

242

بررسی مسیر عبور و تاثیرات گسل پی سنگی هندیجان - بهرگانسر در فرو افتادگی دزفول

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 45-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11526

243

بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 94-123

244

بررسی نحوه کانی‌سازی و تشکیل کانسار سرب و روی خانه‌سورمه (غرب اصفهان) بر اساس شواهد کانی‌شناسی، زمین شیمی و سیالات درگیر

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 72-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11826

245

بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 111-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11190

246

بررسی نگرش جوانان به کجروانه و ناهنجار بودن پدیده تکدی‌گری (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش)

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 141-174
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11925

247

بررسی هیدرولیک جریان میرا درخطوط لوله انشعابی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-62

248

بررسی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان به تنش گرما در دوره پر شدن دانه در شرایط اهواز

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 119-130

249

بررسی و تحلیل نقش و اثرات درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی (مطالعه موردی کشور ایران)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 135-158

250

برسی رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 69-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12598

251

بکارگیری مدل ترکیبی GA-BP جهت برآورد مقدار کل کربن آلی (TOC) از داده‌های پتروفیزیکی

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 40-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11284

252

بکارگیری مدل میانگین- واریانس مبتنی بر اعتبار برای تشکیل سبدی از صندوق‏ های سرمایه ‏گذاری مشترک

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 27-48

253

به سوی اشتراک داده های پژوهشی و یکپارچگی نظامهای مدیریت پژوهش

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 1-3

254

بهینه سازی بهره‌برداری انرژی برقابی از سدها با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: سد دز)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11475

255

پارامترهای زیستی و تولیدمثلی کنه‌ی تارتن دولکه‏ ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeروی ارقام مهم تجاری پنبه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11227

256

پایش خشکسالی منطقه‌ای بر اساس جریان ورودی به مخزن سد درودزن در استان فارس

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11155

257

پیش‌بینی احساس غربت بر اساس سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در دانشجویان دختر

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 137-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12312

258

پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12405

259

پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 67-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12410

260

پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های ایران با استفاده از روش های گوناگون

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 59-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11275

261

تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11506

262

تأثیر آموزش مبتنی بر هوش جنبشی- حرکتی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-214
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2015.13830

263

تأثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 117-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11896

264

تاثیر بدهی خارجی و شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 137-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11887

265

تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست بر استحکام گرانول با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 47-57

266

تأثیر پتاسیم بر توزیع و انباشت کادمیوم در اندام های مختلف دو رقم گندم دوروم

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 79-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11455

267

تأثیر پوشش گیاهی بر میزان ضریب کشش گروهی درختان و مقاومت پوشش در مقابل امواج ساحلی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11352

268

تأثیر ترکیب تیغه افقی و سرریزهای مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11473

269

تاثیر تیمار پرتو گاما بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذر دو گونه Agropyron elongatum وBromus tomentellus

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-77

270

تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کیفی میوه گلابی رقم سردرود در دوره انبارداری

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-143
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11137

271

تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کاهو

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11444

272

تأثیر تنش فرسودگی بذر بر جوانه‌زنی و مؤلفه‌های رشد گیاهچه‌های سه رقم گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. )

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11116

273

تأثیر درمان با نوروفیدبک بر بهبود بهره حافظه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12001

274

تاثیر دما روی سمیت تنفسی اسانس زیره سبز و رفتار حرکتی حشرات کاملSitophilus granarius و Tribolium confusum

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11231

275

تاثیر دما، طول مدت رطوبت دهی و رطوبت نهایی بر درصد خرد شدگی در چند رقم متداول برنج

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 17-31

276

تاثیر زمین شیمیائی مخازن نفتی آسماری بر منابع آب کارستی مسجد سلیمان

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11888

277

تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 67-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12261

278

تاثیر سن پورگی شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem., Aphididae)، بر شایستگی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 89-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11396

279

تاثیر سویه های Bacillus cereus بر آزادسازی پتاسیم و آهن از کانی های میکایی

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 59-72

280

تأثیر شیب طولی متغیر بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه‌ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-9

281

تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 107-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11932

282

تاثیر عناصر گوگرد، بُر، روی و برهمکنش آنها بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11252

283

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 161-184
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11934

284

تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 6، بهار 1394، صفحه 53-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12244

285

تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری

دوره 2، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12415

286

تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم‌آباد

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11471

287

تاثیر کود زیستی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط گلخانه‌ای

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 73-86

288

تاثیر گیاهان پوششی چاودار پاییزه، ماشک بهاره و شبدر برسیم در بازدارندگی علف های هرز

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11253

289

تأثیر محیط‌های چندگانه بازی بر پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 165-192
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2015.13831

290

تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر ویژگی های جوانه‌زنی بذر یونجه کشت شده در محیط کشت آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11992

291

تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 2، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 93-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12420

292

تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

دوره 2، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 111-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12263

293

تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11927

294

تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه( شامل ایران)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11892

295

تأثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و میزان پرولین در تره فرنگی (.Allium porrum L) و دو توده تره ایرانی L.) Allium ampeloprasum ssp. persicum) تحت تنش خشکی

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11115

296

تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 133-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11191

297

تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 157-182

298

تبیین ایده‌پردازی خودکشی از دیدگاه نظریه فشار عمومی

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 157-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11940

299

تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 5-22

300

تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 115-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11924

301

تبیین رفتار مسئولانه زیست ‏محیطی معلمان مدارس ابتدایی استان خوزستان؛ کاربست مدل‏سازی معادلات ساختاری

دوره 22، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 99-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.14700.1498

302

تجارب معلمان پایه ششم ازاجرای برنامه ی درسی کار و فناوری

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 183-206
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.10474.1081

303

تجمع عناصر منگنز، روی، مس و آهن در یک خاک آبیاری شده با فاضلاب تحت شرایط لایسیمتری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 137-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11355

304

تحلیل اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 69-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11894

305

تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 1-18

306

تحلیل الگوی مکانی گسلش و رومرکز رخدادهای لرزه ای با استفاده از روش فرای (مطالعه موردی در استان یزد)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 54-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11899

307

تحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-19

308

تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 105-130

309

تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 85-104

310

تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت شبستر‌- ‌صوفیان

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11153

311

تحلیل ساختارها و ریزساختارهای برشی در طول راندگی خوی ابوالفضل، شمال شرق

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 60-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11900

312

تحلیل ساختاری و نقش آن در جایگاه ماده معدنی در معادن فلئوریت مازندران، مطالعه موردی: معادن کمرپشت و شش رودبار

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 13-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11523

313

تحلیل سینماتیکی ریزش‌های سنگی به وسیله روش‌های احتمالاتی و با در نظر گرفتن قابلیت اعتماد (بررسی موردی: معدن شماره یک گل‌گهر)

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 67-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11449

314

تحلیل شکستگی‌های ساختارهای مخزنی مؤثر بر ناپایداری چاه‌های اکتشافی ـ توسعه‌ای نفت در فروبار دزفول، زاگرس چین‌خورده

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11522

315

تحلیل فراوانی سیلاب دو متغیره با استفاده از توابع مفصل

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 29-38

316

تراکم ناپذیری ماده هسته ای

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 21-29

317

ترسیم نقشه‌ی تلفیقی آلودگی به نیترات و فسفر در آب زیرزمینی دشت شهرکرد و بررسی تغییرات آن طی یک دوره چهار ساله

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11349

318

ترکیبات شیمیایی و اثرات حشره‏ کشی اسانس برگ نارنج Citrus aurantium L. بر سه آفت مهم انباری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11390

319

تعیین تنوع گیاهی با استفاده از ویژگیهای مرفولوژیکی و تجزیه خوشه ای در ژرپلاسم های گیاه شوید

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 57-67

320

تعیین حد بحرانی پتاسیم در برگ نخل خرما و بررسی اثر پتاسیم بر عملکرد و کیفیت خرمای رقم سایر(استعمران)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-45

321

تعیین شاخص های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون با استفاده از روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 79-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11276

322

تعیین کننده‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایران: رویکرد هم‌انباشتگی فصلی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 91-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.12105

323

تعیین وزن‌های عملگر میانگین وزنی مرتب شده با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی یکنوای نوع دوم

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2015.11491

324

تعیین ویژگی‌‎های بیوشیمیایی آنزیم‌های‌ گالاکتوزیداز در کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina Foure (Col.:Coccinellidae

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11373

325

تنوع ژنتیکی و فشار انتخاب وارد بر ژن پروتئین حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو در جدایه های ایرانی

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11081

326

تهیه نقشه‎های رقومی حاصلخیزی خاک برای مراکز خدمات کشاورزی استان گلستان با استفاده از روش کریجینگ

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 87-99

327

توسعه مدلی نوین جهت اندازه‌گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل‌های تلفیقی GARCH-مارکوف

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 79-111

328

تولید و مطالعۀ خواص ساختاری و الکترومغناطیسی نانوساختارهای هسته-پوستۀ آهن-کربن

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 13-20

329

جایگاه مغفول آموزش محیط زیست در کتب درسی (مطالعه موردی؛ کتب علوم و تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی)

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-82

330

جداسازی باکتری آزوسپریلوم و بررسی تأثیر چهار جدایه برتر روی جوانه‌زنی بذور کلزا

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-21

331

چالش‌های علم در عصر مدرنیته و پست‌مدرنیته (علم‌باوری یا عدم علم‌باوری)

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 27-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11928

332

حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از سپیولیت طبیعی ایران: تاثیر زمان تماس، دما، پی‌اچ، مقدار جاذب و پیش تیمار حرارتی

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 135-147
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11159

333

حذف کادمیوم از آب آشامیدنی با استفاده از روش اسمز معکوس

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 87-96

334

حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 165-177
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11483

335

حل دقیق معادلات دستگاه سه‌ترازه اتمی آبشاری با جفت‌شدگی بالا در اندرکنش با یک جفت میدان کوانتیده در حالت پایا

دوره 4، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.12099.1035

336

حمایت سازمانی و سرمایه روان‌شناختی به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد انطباقی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2015.12471

337

خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان)

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 53-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11922

338

خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی سنک Orius albidipennis روی کنه تارتن توت‌فرنگی Tetranychus turkestani در دماهای مختلف

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 65-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11395

339

خصوصیات زیستی و پارامترهای جمعیتی مینوزگوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechiidae روی سیب زمینی و توتون درشرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11392

340

خصوصیات مینرالوگرافی، گوهرشناسی و ارتباط آن با کیفیت صیقل خوری در آگات های جنوب ترود

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 44-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11898

341

دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی استان یزد)

دوره 2، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12258

342

در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران

دوره 22، شماره 15، بهار 1394، صفحه 19-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.11317

343

درس پژوهی، رویکردی نوین در توسعه حرفه‏ ای معلمان

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.10347.1044

344

دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف

دوره 4، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 7-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.14551

345

دینامیک برخورد سه جسمی در تقریب مرتبه اول برهم کنش توسط تابع موج کولنی در کانال تهییج

دوره 4، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 33-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.11461.1026

346

دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 131-158

347

رابطة بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائة صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 47-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12260

348

رابطة رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیرمالی با میزان افشای اختیاری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 17-44

349

رابطه آگاهی از پیامدهای مصرف بی‌رویه برق و صرفه‌جویی در مصرف آن در بین زنان شهر یاسوج

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 51-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11929

350

رابطه باورهای معرفت‌شناختی، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2015.11658

351

رابطه‌ی پیوندهای والدینی و ابراز وجود با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 69-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.11740.1077

352

رابطه جهت‌گیری‌های ارتباطی خانواده و احساس تنهایی: بررسی نقش واسطه‌ای هویت معنوی

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12594

353

رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 141-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12091.1268

354

رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11806

355

رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی: یک الگوی ساختاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2016.12446

356

رابطه علّی تعاملات آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی‌گری خودتنظیمی ‌تحصیلی

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 171-188
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12315

357

رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 209-226
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11199

358

راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری

دوره 22، شماره 15، بهار 1394، صفحه 93-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.11320

359

رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال، در جنوب غرب ایران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 46-59

360

رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال‌های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 79-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11923

361

روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 153-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11193

362

روشی بدون شبکه برای حل عددی مدل ریاضی از مرتبه مشتق کسری تشکیل مویرگ در تومور رگزایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2015.11494

363

روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب

دوره 22، شماره 15، بهار 1394، صفحه 119-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.11321

364

زیبایی شناسی رنگ و طرح در قالیچه های محرابی بلوچ

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 41-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.13206

365

ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 71-92

366

ساخت آلیاژ Ni0.8Fe0.2 به‌روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تأثیر آلایش کبالت بر خواص ساختاری و ریخت شناسی آن

دوره 4، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 19-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.11971.1034

367

ساخت و ارزیابی یک سامانه نظارت همزمان بر پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات از راه دور (RTPM)

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 109-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11278

368

ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 87-99

369

سرریزکلید پیانویی با پاراپت‌وال‌های زاویه‌دار

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11351

370

سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ )

دوره 22، شماره 15، بهار 1394، صفحه 43-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.11318

371

سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 19-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/SLIS.2017.12786

372

سواد رسانه‌ای و مصرف‌گرایی (مطالعه موردی: زنان ساکن شهر شیراز)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 187-212
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11941

373

شبیه‌سازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بهره‌برداری تلفیقی (مطالعه موردی: دشت دز)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11347

374

شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل LEACHN

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 33-45

375

شبیه سازی سه بعدی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول جهت تطبیق سازه سدها با راهبردهای زیست محیطی (مطالعه موردی: سد ابوالعباس)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11348

376

شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک آنولی افقی با حرارت دهی گسسته با استفاده از روش لاتیس بولتزمن بدون شبکه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2015.11493

377

شبیه‌سازی عددی پارامترهای هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک در شرایط دو و سه بعدی و مقایسه با دیسک تنشی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 133-143

378

شبیه‌سازی عددی سه بعدی پارامترهای هیدرودینامیکی اطراف پایه استوانه‌ای با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-54

379

شناسایی آلل‌های خودناسازگاری در برخی از ارقام سیب ایرانی (Malus domestica) با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 111-120
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11324

380

شناسایی آلودگی‌های هیدروکربنی و بررسی پتانسیل زیست پالایی آنها در آبخوان محدوده مجتمع پتروپالایش تبریز

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 48-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11824

381

شناسایی باکتری‌های خاکزی باغ‌های انگور استان قزوین و بررسی اثر بازدارندگی آنها بر Rhizobium vitis، عامل گال ریشه و طوقه انگور

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11084

382

شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 49-69

383

شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11085

384

شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 139-156
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.11207.1163

385

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11234

386

شناسایی و تفسیر رخساره‌های الکتریکی و استفاده از آن جهت پیش‌بینی رخساره‌های رسوبی، در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 72-81
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11528

387

شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 53-70

388

طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور: مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 215-240
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.13752.1428

389

طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 25-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11179

390

طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 117-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12311

391

طرح سانسور فزاینده نوع دوم توأم کلی و استنباط پیرامون پارامترهای دو جامعه وایبول تحت این طرح

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2015.11490

392

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 127-156
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11939

393

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه‌ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر)

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 67-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11930

394

عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پدیده روسپی‌گری در شهر شیراز در سال ۱۳۸۹

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 227-245

395

عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 83-112

396

فراز و فرود اشتغال زنان در ایران و تفاوت آن با روندهای جهانی

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 29-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11921

397

فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 63-76

398

فهرست مندرجات

دوره 22، شماره 16، پاییز 1394
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.12412

399

فهرست مندرجات

دوره 22، شماره 15، بهار 1394
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2015.12413

400

فون سخت بالپوشان خانواده Carabidae در مناطق کشاورزی شهرستان جیرفت

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 113-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11233

401

قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت با تأکید بر اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1394، صفحه 1-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12238

402

کاربرد روش های عددی در شناسایی چشمه های لرزه ای: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 60-64

403

کاربرد مدل عددی SSIIM1 در بررسی تأثیر زاویه اتصال کانال های روباز بر خصوصیات جریان

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 147-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11356

404

کاربرد نرم افزار ArcMap GIS در تعیین مکان سیستمهای حمل و نقل هوشمند در راه های برون شهری

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 20-27
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11282

405

کارکردهای هنـر مفهومـی در مفاهیم هنـر مقاومـت ( مطالعة موردی: باغ مـوزهیِ دفـاع مقـدس)

دوره 4، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 61-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.14554

406

کانی‌سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق، شمال شرقی ایران

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 59-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11825

407

کمیت سنجی قارچ Verticillium dahliae در ریشه چهار رقم زیتون با استفاده از تکنیک Real- time PCR

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11229

408

کنترل بیماری مرگ گیاهچه چغندر قند ناشی از Rhizoctonia solani AG-2-2 با استفاده از تیمار بذور با قارچ‌های اندوفیت و ترکیبات القاء کننده مقاومت

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 33-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11391

409

کنترل خواص اپتیکی لایه های نازک Cd1-xZnxS توسط عملیات حرارتی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-12

410

گرفتگی شیمیایی و تاثیر آن بر عملکرد هیدرولیکی انواع قطره‌چکان‌ها با دبی‌های مختلف با استفاده از آب رودخانه کارون

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 73-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11476

411

گروه‌های سازگار میسیلیومی و بیماریزایی جدایه‌های قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary، عامل پوسیدگی سر کلم در ارومیه

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11980

412

گزینش مورفولوژیکی و مولکولی ژن(های) اعاده‌کننده باروری در جمعیت‌های در حال تفکیک برنج

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11322

413

گسترش واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متغیرهای کلان و رشد اقتصادی:رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(مطالعه موردی کشورهای اوپک)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.11883

414

گشتاورهای مشترک؛ شواهدی از قیمت‌گذاری دارایی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.12106

415

لیزر حالت جامد خود- دو برابر کننده NYAB: یک مدل نظری برای جفت کردن معادلات غیر خطی و نرخ در کاواک دو عبوری

دوره 4، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 45-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.11591.1029

416

محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن در گذار از حالت پایه به حالت‌های برانگیخته‌ی و با استفاده از موج کولنی در کانال تهییج

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 41-54

417

محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در ربایش الکترون از اتم هیدروژن توسط برخورد پروتون در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش

دوره 5، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 25-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2015.11384

418

مدیریت سود با انگیزه‌های مالیاتی در گروه‌های تجاری

دوره 2، شماره 7، تابستان 1394، صفحه 83-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2015.12262

419

مدل‌بندی احتمالی داده‌های جهت وزش باد ایستگاه‌های هواشناسی استان کردستان با استفاده از توزیع‌های دایره‌ای چوله

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2015.11492

420

مدل ریاضی سه‌بعدی در حل تحلیلی معادله تحکیم در خاک اشباع همگن

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2015.11487

421

مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی‌ها در کانسار طلای زرمهر

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11820

422

مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس: مطالعه موردی توده های گرد و غبار استان خوزستان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 38-45

423

مدل‌سازی معکوس حرکت باکتری اشریشیاکولی در خاک بوسیله مدل HYDRUS-1D با کاربرد معادله‌های تعادلی و غیرتعادلی حرکت املاح

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-115
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11478

424

مدل های خطرهای متناسب و شکنندگی برای تحلیل داده های بقای فضایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 101-123

425

مروری بر علل تأسیس، چگونگی شکل‌گیری و تأثیرات مدرسه دارالفنون در جامعه ‌ایران عهد قاجار

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 253-274

426

مطالعات کانی‌سازی، دگرسانی و زمین شیمی در سطح و حفاری‌های اکتشافی و تفسیر داده‌های IP/RS در شمال منطقه مهرخش

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 82-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11709

427

مطالعه اثر برهمکنشهای کوتاه برد الکترونی و پهنای چاه کوانتومی بر تابع دی الکتریک نانو لایه های نیمرسانا

دوره 4، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 11-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.12368.1038

428

مطالعه اثر کاربرد هیومیک اسید و ورمی‎کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم نواحی گرمسیری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 99-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11323

429

مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن‌های نوع باندال لایک در شرایط آب زلال

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11346

430

مطالعه انتقال بار بستر در سدهای پاره‏سنگی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 155-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11482

431

مطالعه بیماری سفیدک پودری در یونجه‏ های کا شته شده در عرصه‏ های منابع طبیعی اطراف شهرستان بروجرد

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11235

432

مطالعه تحلیلی پذیرفتاری الکتریکی نانولوله‌های کربنی با در نظر گرفتن هم‌پوشانی میان همسایه‌های مرتبه سوم

دوره 5، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 19-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2015.11383

433

مطالعه تطبیقی دو نگاره ی جنگ اژدها با رستم/اسفندیار در مکتب شیراز در دوره ی آل اینجو و تیموری

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 63-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2015.13208

434

مطالعه حفره های زیر سطحی با استفاده از روش تصویر سازی سه بعدی مقاومت الکتریکی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 15-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11889

435

مطالعه رابطه میان دینداری و عزت نفس زنان متأهل شیرازی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 87-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2015.11931

436

مطالعه شیمی کانی و انکلوزیون های مذاب در فنوکریست های کلینوپیروکسن و کاربرد آن در تفسیرهای پترولوژیکی و کانه زائی: مطالعه موردی دایک های لامپروفیری درشمال غرب ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 33-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11525

437

مطالعه وابستگی دمایی رسانش بایاس صفر در نانو سیم فلزی متصل شده به یک ابررسانای موج - d

دوره 5، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 1-6
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2015.11381

438

مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2015.12101

439

مطالعۀ نظری خواص ساختاری، کشسانی و پراکنش فونونی فوتوکاتالیست تنگستن تری اکسید

دوره 5، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 7-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2015.11382

440

معرفی اندوفیت‌های شش رقم برنج به عنوان عوامل کنترل زیستی بیماری پوسیدگی طوقه‌ی و ریشه برنج

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11987

441

معرفی اندوفیت‌های شش رقم برنج به عنوان عوامل کنترل زیستی بیماری پوسیدگی طوقه‌ی و ریشه برنج

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2015.11986

442

معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

دوره 22، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 5-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.12892

443

مفاهیم آستانه: افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی

دوره 21، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 231-252
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.10195.1020

444

مقایسه اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر و ترکیب آن با درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11178

445

مقایسه اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تأکید بر اختلال سلوک

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.11509

446

مقایسه برآورد ضریب گیاهی فضای سبز به کمک روش سبال و روش لیمپ (مطالعه موردی مشهد)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-27

447

مقایسه توپوگرافی بستر برای سری آبشکن‌های نفوذپذیر و نفوذناپذیر

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-86

448

مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متأهل عادی شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 67-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12004

449

مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه های گرده افشانی شده وگرده افشانی نشده دو رقم خرماPhoenix dactylifera L.) ) در مراحل مختلف رشد و نمو میوه

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11132

450

مقایسه داده‌های زمین شیمیائی آلی سازند مبارک (البرز شرقی) در برش‌های تویه رودبار ، لب نسار و میغان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 37-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11823

451

مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12002

452

مقایسه‌ی روش‌های الگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیک در تخمین یکنواختی توزیع آب در روش آبیاری بارانی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 143-153
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11481

453

مقایسه روش‌های آماری، تجربی، شبکه عصبی و ترکیبی فازی- عصبی در برآورد هوای مورد نیاز هواده سرریز

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11474

454

مقایسه روش‌های زمین آمار در درون‌یابی سطح ایستابی ( مطالعه موردی: حوضه های دریاچه ارومیه)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 113-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11353

455

مقایسه ژنوتیپ‌های برتر کُنار گونه‌های Ziziphus spina-christi و Ziziphus mauritiana مستقر در باغ گیاه‌شناسی فدک دزفول با توجه به خصوصیات میوه و هسته

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 113-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11459

456

مقایسه عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در دو منطقه خوزستان و لرستان در شرایط مزرعه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11255

457

مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2015.12408

458

مقایسه و ارزیابی روش های بهینه سازی سراسری در تخمین پارامترهای مدل هیدرولوژیکی رواناب روزانه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 129-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11480

459

منشأ سنگ‌های آتشفشانی کندوان (شمال غرب ایران): با استفاده از اطلاعات جدید زمین‌شناسی، پتروگرافی و زمین شیمی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 34-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11897

460

مهار زیستی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) با استفاده از جدایه ها ی قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia در گوجه فرنگی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11379

461

نسبت‌های ارتفاع نسبی آبشکن و انسداد در پایداری سنگ‌چین اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجه

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11150

462

نقره در عصاره میوه زیتون تلخ و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 55-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2015.11452

463

نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 19-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12595

464

نقش تعدیل‌کننده وجدانی بودن در رابطه فرسودگی عاطفی با عملکرد شغلی دبیران

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 19-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12888

465

نقش ریشه گیاه در انتقال کلرید در خاک تحت شرایط جریان اشباع

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 95-107
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2015.11277

466

نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 47-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2015.11181

467

نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 51-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11447

468

نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک با استفاده از انواع روش های داده کاوی در منطقه ی اردکان استان یزد

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 101-115

469

نقش واسطه گری تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی

دوره 4، شماره ی 2، زمستان 1393، صفحه 37-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12596

470

هیدروژئوشیمی عناصر نادر خاکی در چشمه های گرمابی و سرد آتشفشان تفتان

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 28-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2015.11288

471

هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2015.13833

472

هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 99-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12310

473

واکنش تابعی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata(Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته سبز انار،Aphis punicae (Hem.: Aphididae)

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11082

474

واکنش تابعی مراحل مختلف رشدی سنک Orius albidipennis (Reuter) (Hem.: Anthocoridae) روی کنه تارتن توت‌فرنگی Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) (Acari: Tetranychidae)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11377

475

واکنش تابعی و تداخل کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از سفیدبالک گلخانه (Hemiptera: Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum روی گیاه خیار

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2015.11228


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.