تعداد مقالات: 8

1

ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Tetranychidae

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 209-221
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12756

2

بررسی بیولوژی ملخ Locusta migratoria L. (Acrididae) و اثر زنبور پارازیتوئید Scelio flavibarbis M. (Scelionidae) بر جمعیت آن در مزارع نیشکر خوزستان

دوره 27، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 9-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12758

3

بررسی خصوصیات مرفولوژیک و بیولوژیک (Megaselia scalaris (Diprea: Phoridae، آفت مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

دوره 27، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 45-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12760

4

بررسی زیست شناسی و کارایی زنبور (Platytelenomus hylas Nixon (Hym.: Scelionidae پارازیتوئید تخم ساقه خواران جنس Sesamia در شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 71-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12761

5

بررسی مقایسه ای دوره رشد مراحل پیش از بلوغ سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae روی خربزه، خیار چنبر و بامیه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 37-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12759

6

شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریومهای همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 149-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12755

7

فون شته های درختان میوه هسته دار منطقه مشهد

دوره 27، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 1-6
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12757

8

گونه های جدید برای فلور زنگ های خوزستان

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 45-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2005.12754


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.