تعداد مقالات: 6

1

اثر درجه حرارت بر دوره زندگی و نسبت جنسی پارازیتوئید مگس سفید پنبه

دوره 23، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 91-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2001.12779

2

بررسی نقش مورچه های همزیست در حفاظت از شپشک آردآلود جنوب (.Nipaecoccus virdis (New در مقابل پارازیتوئیدها بر روی درختان مرکبات دزفول

دوره 23، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 53-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2001.12777

3

جداسازسی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونیستی برخی از جدایه های fluorescent pseudomonads بر روی بعضی از عوامل قارچی مرگ گیاهچه در خوزستان

دوره 23، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 31-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2001.12776

4

خالص سازی، تهیه آنتی سرم و تشخیص سرولوژیکی ویروس های y و x سیب زمینی جدا شده از مزارع استان خوزستان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 35-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2001.12774

5

رفتارهای تغذیه ای کفشدوزک (Stethorus gilvifrons (Mulsant و عوامل موثر بر میزان تغذیه آن از کنه های طعمه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 71-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2001.12778

6

گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 101-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2001.12775


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.