تعداد مقالات: 22

1

اثر آب آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد سورگوم علوفه ای با هدف تعیین تابع تولید – آب - کود (رقم پگاه)

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 83-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12959

2

اثر قطر لوله پرستون در دقت تخمین مقاومت هیدرولیکی جریان در کانال های مستطیلی صاف

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 229-238
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12969

3

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های خیارچنبر (Cucumis melo var. flexuosus) بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12061

4

بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 185-199
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12966

5

بررسی آزمایشگاهی اثر پایه‌های مکعبی مستغرق بر امواج عمود بر جریان در کانال مستطیلی

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 27-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12954

6

بررسی آزمایشگاهی اثر شکاف برآبشستگی بستر در سری صفحات مثلثی متصل به ساحل در خم 90 درجه ملایم

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 249-260
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12971

7

بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت، انحنا‌دار و زاویه دار در کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 111-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12961

8

بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با پنج جت افقی مستغرق

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 201-209
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12967

9

بررسی بهره‌وری آب آبیاری برای محصول گندم در برخی از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 239-248
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12970

10

بررسی تأثیر تابع توزیع و روش برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در تعیین شاخص شناسایی خشکسالی

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 167-183
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12965

11

بررسی تحلیلی اثر زهکش‌های قائم بر روند نشست تحکیمی در خاک‌های همسان‌گرد

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 61-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12957

12

بررسی توزیع مکانی سرعت باد با استفاده از روش های زمین آماری و کلاسه بندی آن بر اساس روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 49-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12956

13

بررسی غنی‌شدگی، سمناکی و خطر بوم‌شناختی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه بهمنشیر آبادان

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 123-137
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12962

14

بررسی مخاطرات زیست‌محیطی خشک شدن مخازن چهارم و پنجم تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش تاپسیس

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 139-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12963

15

پیش‌بینی گروهی جریان با استفاده از مدل هیبرید بارش رواناب (مطالعه موردی حوضه آبریز رود زرد)

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12952

16

پیش‌بینی میزان بهره‏برداری از منابع آب زیرزمینی شهرستان جیرفت و امکان تغذیه آن‏ها به‏کمک نزولات جوی

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 39-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12955

17

تأثیر آبیاری با آب شور بر تبخیر و تعرق و کارآیی مصرف آب ذرت در مدیریت های مختلف زراعی

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 99-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12960

18

تأثیر تنش های آبی و نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر تجمع ماده خشک در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 211-227
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12968

19

توسعه روابط مقاومت جریان در رودخانه‌های کوهستانی بر اساس مطالعه آزمایشگاهی

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 13-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12953

20

روش هاى چند گامی مستقل از مشتق برای حل عددی معادلات غیر خطی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 21-31

21

شبیه سازی خشک کردن کاغذ های اندود شده و ارائه مدل جدید آزمایشگاهی آن

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-25

22

شبیه‌سازی عملکرد دانه و ماده خشک کلزا در شرایط تنش آبی با استفاده از مدل SWAP

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 153-165
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12964


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.