آمار

تعداد نشریات29
تعداد شماره‌ها561
تعداد مقالات4,318
تعداد مشاهده مقاله3,692,462
تعداد دریافت فایل اصل مقاله3,029,204
کلیدواژه‌ها = آبشستگی
تعداد مقالات: 25

1

Experimental Study of the Effect of Base-level fall at the Beginning of the Bend on Reduction of Scour around a Rectangular Bridge Pier Located in the 180 Degree Sharp Bend

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 32-46
Mohammad vaghefi؛ Mohammad moghanloo؛ Danesh Dehghan؛ Arsalan keshavarz
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24900.1065

2

آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی پوشیده با المان های شش پایه تحت تاثیر کاهش طول حوضچه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 109-124
لیلا طرفی صالحی؛ محمود شفاعی بجستان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.13428

3

اثر متقابل پایه و تکیه‌گاه پل بر آبشستگی موضعی در اطراف آن‌ها

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-142
مرتضی عرب؛ محمد علی زمردیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12018

4

بررسی آزمایشگاهی ابعاد چاله آبشستگی در بالادست دریچه تحتانی مخزن سد برای شکل‌های مختلف دریچه روزنه‌ای با استفاده از رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-37
افسانه الهی؛ محمود کاشفی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12109

5

بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری تک آبشکن بر روی ابعاد چاله آبشستگی در شرایط غیر مستغرق

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-24
پویا اهدایی؛ سید محمود کاشفی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11789

6

بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذپذیری و طول سری آبشکن‌ها بر ابعاد چاله‌ آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه‌ ملایم

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-48
مریم چام پور؛ سید محمود کاشفی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13260

7

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت‌های روزنه‌ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین‌دست

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 173-185
دنا بیدار؛ سید امین اصغری پری؛ سید محسن سجادی؛ هوشنگ حسونی زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12353

8

بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت، انحنا‌دار و زاویه دار در کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 111-122
لیلا پرچمی؛ امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12961

9

بررسی آزمایشگاهی تاثیر رقوم کارگزاری المان‌های شش پایه برعمق آبشستگی پایه مستطیلی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-34
مریم هوشمند؛ محمود شفاعی بجستان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12493

10

بررسی آزمایشگاهی مشخصات چاله ی آبشستگی زیر خطوط لوله عبوری از عرض آبراهه تحت جریان ماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
سجاد بیژنوند؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمد بهرامی یاراحمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2018.25964.1768

11

بررسی الگوی سرعت جریان در محل تکیه گاه پل در شرایط با و بدون نصب صفحه مستغرق

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-42
خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی

12

بررسی تأثیرتراکم زبری های مصنوعی مکعبی برآب‌راهه شیبدار روی عمق آبشستگی پایین دست آن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 147-159
فاطمه فرج زاده؛ احمد فتحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.20367.1462

13

بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه‎یابی موقعیت نصب پیگیبک‎لاین

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 173-187
سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.18834.1361

14

بررسی علل بروز آبشستگی در پایین دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا و ارائه راهکار مناسب جهت کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
مهدیه وحیدی الوار؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ نسیم آرمان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22138.1587

15

بررسی گستره‌ی کارگزاری المان‌های شش‌پایه به‌منظور کاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-35
سارا محمدپور؛ محمود شفاعی بجستان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12643

16

بررسی میزان آبشستگی پایین‌دست حوضچه آرامش در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی نوع B

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 125-136
محمود شفاعی بجستان؛ صدیقه امیدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11800

17

بررسی میزان آبشستگی در حوضچه استغراق ناشی از جت قائم برخوردی هوادهی شده و هوادهی نشده

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-97
اکبر ارمغانی؛ بابک لشکرآرا؛ علی محمد آخوند علی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22716.1619

18

تأثیر پارامترهای هندسی ریپ رپ بر محافظت آبشکن‌ها در قوس 90 درجه

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-58
جواد ظهیری؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی

19

تأثیرتوأم طوق و کابل بر روی عمق آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه‌‌ها

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-40
مجتبی عقلی؛ سیدمحمدعلی زمردیان

20

تخمین آبشستگی پایین دست سازه سیفون معکوس بالارود با استفاده از روش های فرا ابتکاری

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 129-143
معصومه فتاحی؛ بابک لشکرآرا؛ لیلا نجفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22069.1584

21

شبیه‌سازی عددی الگوی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر در اطراف آبشکن‌ قائم و زاویه دار با مدل عددیFLOW-3D

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 167-179
مجتبی اسدی؛ سید محمد علی زمردیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12121

22

مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن‌های نوع باندال لایک در شرایط آب زلال

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-32
زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.11346

23

مطالعه آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال‌ لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
سید علی ایوب زاده؛ عبداله سردسته؛ محمود شفاعی بجستان؛ جمال محمدولی سامانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.21725.1561

24

مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش‌پذیر در جریان دائمی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-60
جعفر مهرآبادی؛ بیژن قهرمان؛ کاظم اسماعیلی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13338

25

مقایسه‌ عملکرد طوقه‌های مستطیلی متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی تکیه‌گاه پل

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-12
حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.